Bohema Revuo Esperantista

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Bohema Revuo Esperantista
Speco Oficiala Gazeto

Posedanto Bohema Unio Esperantista
Establodato 1907
Lingvo Esperanto
Ĉesigita publikado 1914

Information icon.svg
vdr

Časopis českých esperantistů - Bohema Revuo Esperantista estis Esperanto-gazeto, organo de Bohema Unio Esperantista en la jaroj 1907 - 1914.

Fondinto de la unio kaj redaktoro de la gazeto estis Eduard Kühnl.

Enhavo de la gazeto[redakti | redakti fonton]

Jaro I (1907):
Našim čtenářům (1)
Al niaj legantoj (2)
Rememoroj de l' Esperantistino. M.P. (2)
Esperantaj gazetoj (16)
Gravaj leteroj (1 ilustraĵo) (17, 65)
La propaganda problemo solvita (18)
Instruistoj kaj Esperanto. Heřman Alferi. (20, 36)
"Bohema Mezzofanti" Čeněk Šercl mortis (31)
La fero (31)
Niaj kongresoj (33)
Nekrologo (Dr. E. Javal) (35)
Delegacio por enkonduko de helpa lingvo internacia. Bohuslav Pour (38)
La tria kongreso (49)
Esperanto - espero de la blinduloj (2 ilustraĵoj) V. Riegel (50, 72)
Ruĝa kruco kaj lingvo internacia. Observanto (53)
Bohema Unio Esperantista (64, 65, 87, 129)
La tutmonde konata bohema bierindustrio (67)
Internacia helpa monsistemo (69)
Perioda literaturo de Esperanto (1 ilustraĵo) (82)
"Poste sekvis la toastoj" Dr. J. I. Hrdina, Trad. P.N. v P. (92)
20-a jubileo de Esperanto (1887-1907) (95)
J. M. Bkalář-Srbecký (1 ilustraĵo) (103)
Nia literatura konkurso (111, 131)
Tria universala kongreso de Esperanto. Cambridge 1907 (113)
Unua legolibro. Dr. Kabe (138)
Tri reĝoj. J. Neruda. Trad. "Š. M. K." (133)
Vampiro. J. Neruda. Trad. "Mi" (135)
I. Příloha Č. Č. E. (140)
Cizí kronika (10, 25, 41, 55, 98, 144)
Kroniko nacia (6, 22, 43, 57, 74, 111, 146)
Informoj pri bohema nacio (14, 32, 61, 77, 108)
Gazetaro (24, 45, 58, 75, 102, 148)
Bibliografio (12, 28, 46, 58, 76, 103, 150)
Telefono (30, 62, 78, 109, 154)


Jaro II (1908)
Bohema Unio Esperantista (1, 17, 50, 65, 81, 113, 145)
Stanovy ústředního svazu B.U.E. (51)
Ekzamena regularo de centra asocio B.U.E. (87)
I. Kongreso de Bohemaj Esperantistoj (113)
Organisace českých Esperantistů (114)
Ed. Kühnl: Úplná methodická učebnice Esperanta pro samouky a kursy (úl. I.-VIII.) (1, 17, 21, 53, 67, 92, 121, 147)
Deklaracio de la esperantaj gazetistoj (6)
Fr. Vejmelka: Mnemoniko (7)
Cyril Nebuška: Bohema scienculo (K. V. Zenger) (25)
Fr. Svačina: Esperanto ve školách (28)
J. Svátek: Legendoj de Praha (trad. Ing. Jan Hofman) (31)
Rosa. Svatopluk Čech mortis (33)
Proponoj (34)
P-ka: Esperanto - slava ligilo (35)
Ĉefeĉ: Klíč a učebnice Esperanta pro Čechy (41)
Jubilea Ekspozicio de komerca kaj industria ĉambro en Praha (49)
S. Hudec: Por niaj propagandistoj (62)
Protokolo pri kunsido de slavaj Esperantistoj dum IV kongreso en Dresden (89)
K. Procházka: Adiaŭ! (90)
K. Fr. Svačina: Čtvrtý kongres Esperantistů v Drážďanech 1908 (99)
Dr. K. Bein: Raporto pri la fondo de Esperantista Akademio (105)
Al. Svojsík: Vojaĝo al antipodoj (trad. Vl. Tobek) (119)
M. Durieŭ: Kiel juĝas franca Esperantisto pri Bohemoj (129)
K. Fr. Svačina: Bohemaj superstiĉoj kaj kutimoj (130)
El tuta mondo (139)
Alvoko de B.U.E. al la tuta esperantistaro (144)
Universala Esperanto-Asocio U.E.A. (153)
Informoj pri bohema nacio (154)
La sepo en homa vivo (Trad. Voĉo) (156)
Kronika (10, 38, 73, 107, 132, 157)
Bibliografie (14, 43, 60, 76, 108, 141, 159)
Adresaro de korespondantoj, informoj por niaj propagandistoj (15, 48, 64, 77, 111, 148, 160)

Jaro III (1909) Bohema Unio Esperantista (parto oficiala)(1,17, 33,49,65, 8I)
Officielní zpráva o I. Kongresu Českých Esperantistů v Praze (8 ilustraĵoj) (97)
Ed. Kühnl: Esperantská literatura a žurnalistika (Resumé). (118)
Fr.K. Svačina: O důležitosti Esperanta pro učitele (120)
J.U.Dr. Fousek: O důležitosti Esperanta pro právníky (127)
Karel Procházka: Význam Esperanta pro český národ . (131)
E. Kuthan: O důležitosti Esperanta pro studentstvo (142)
Ed. Kühnl: Světové kongresy Esperantistů a jejich význam .(143)
Rev. G. Kratochvíl: Význam a důležitost Esperanta pro turisty (143)
Prof. Dr. Rosický: O důležitosti Esperanta pro učence . (147)
Oficiala raporto pri la I. Kongreso de Bohemaj Esperantistoj en Praha (155)
I. Beseda (49)
Voĉo: Pri unu intereaa provo kompensi lingvon internacian (2)
K. Vaníček: Bohema gimnatiska societo "Sokol" (4)
Remburitaj homoj (trad. Voĉo) (6)
Přehled (8)
Frant. Jenne: Same kiel la homoj (19)
Jos. Hofmann: La kiso (22)
Jan Neruda: Jono Idioto (trad. Voĉo) (23)
Kristnaska nokto (38)
Ĉu vi scias, ke . ? (40, 57)
Gravaj eltrovoj (41)
Kiel ĥelpi al Lingva Komitato (42)
J.K. S.: Dekreto de Kutná Hora (trad. V.K.T.) (53)
Nia Fundamento (přel. K. Procházka) (56, 72)
Adresář českých Esperantistů. (59)
Konkurso por tradukantoj (59,74,88)
Eustachy Czckalski: Tolstoj kaj patriotismo (trad. Cyr. Nebuška) (68)
Ignát Herrnann: El "Patro Kondelík kaj fianĉo Vejvara" (trad. Luigi Henych) (83)
Našim přátelům (87)
Novaj triumfoj de Esperanto (87)
Bohema Propaganda Societo Esperantista (B. U. E.) (160)
Dr L. L. Zamenhof 1859-1909 (161)
Pátý světový kongres Esperantistů v Barcelone 1909 (162)

  • *

Z celého světa (10, 26, 43, 59, 75, 89)
Esperanta movado inter Bohemoj (12, 28, 44, 60, 77, 92)
Bibliografio (14, 31, 46, 63, 79, 95)
Korespondantoj (16, 32, 48, 64, 80, 96)
LEGOLIBRO de bohemaj Esperantistoj:
Božena Němcová: Avineto (Babička) trad. Vl Tobek. V. B. Třebízský: Nigraj kirasuloj (trad. Vl. Tobek).
Tbk.: El historio de okulvitro.
Ĉu vi scias, ke ?

Jaro IV (1910)
Bohema Unio Esperantista (parto oficiala) (17, 18, 51, 82, 120)
Pozvání ke II. Kongresu Českých Esperantistů (81)
Oficiala raporto pri la II. Kongreso de Bohemaj Esperantistoj (114)
Danko de nia Majstro (1)
Jak založiti spolek Esperantistů (1)
K. Procházka: Informaj raportoj pri bohema nacio (6)
En "Ĝardeno de la mortintoj" (trad. arĥ. C.Nebuška) (12)
K. Procházka: Dr. L. L. Zamenhof (14, 40, 67)
Viribus unitis (28)
Vavris: Francisko Lelíček en servoj de Sherlock Holmes (trad. Ed. Kühnl, K. Procházka) (33)
A. Macek: Azeno kaj leona felo (trad. C.N.) (36)
J. Arbes: Oranĝo (trad. Vl. Tobek) (37, 69, 84)
L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto - Základ Esperanta (Předmluva) (49, 82) MUDr. Šípek: Banloko Luhačovice (55)
Unua aŭstria Esperanto-Tago en Wien (56, 72)
Universala Esperanto-Asocio en Praha (57)
Výlet do Prachovských skal (65)
Ph. Dr. Jos. Bělohlav: Turnov (s obrazovou přílohou) (66)
Bohema aŭ "Ĉeĥa"? (germann aŭ "dajĉa") (76)
Guy de Maupassant: La sankta milito (trad. H. van Etten) (78) Germana Pugno (trad K. Procházka) (87)
VI. Světový kongres Esperantistů ve Washingtoně 1910 (97, 131)
Prof. Dr. V. Rosický: Pri la interna ideo de Esperantismo (100)
Jos Podlipský: Dr. Zamenhof en siaj verkoj (103)
I.Herrmnann: Fablo pri la ruĝa rozo (trad. M. Černá) (109)
J. Bůžek: Internacia kongreso de la gazetistaro en Bruxelles 1910 (111)
Významná slova o Esperantu (121)
Ni iru nian vojon (51, 122)
Kiom? (123)
Ph. Dr. Prof. Václav Rosický: 1850-1910 (s přílohou) (129)
Kritikoj pri nia Esperanta "Sherlock Holmes en servo de la hispana trono" (135)
Přehled důležitejších časopisů esperantských (138)
Grafo L. N. Tolstoj mortis (Dr. St. Schulhof) (140)
Dr. St. Schulhof: La plibonigado (poemo) (142)
Sv. Čech: Mistera paperpezilo (trad. Alex. Zahel) (145)
U.E.A. en Augsburg 1910 (147)
Mickiewicz: La Vojevodo (trad. L. Zamenhof) (150)
Z celého světa (8, 57, 78, 92)
Esperanta movado inter Bohemoj (31, 44, 60, 94, 143)
Jazykový rádce (26, 44, 62, 73, 91, 122)
Bibliografio (29, 42, 63, 95, 124, 155)
Korespondantoj (32, 47, 64, 80, 96, 127, 144, 156)

LEGOLIBRO de bohemaj Esperantistoj:
Božena Němcová: Avineto (Babička) trad. Vl. Tobek (41-80)

Jaro V (1911)
Parto oficiala (9, 26, 42)
III. Kongreso de Bohemaj Esperantistoj kaj II.Konferenco de Aŭstriaj Esperantistoj (65, 81)
Officielní zpráva o II. Konferenci Rakouských Esperantistů (112)
Oficiala raporto pri la II. Konferenco de Aŭstriaj Esperantistoj (118)
Oficiala raporto pri la III. Kongreso de Bohemaj Esperantistoj (141)
Podrobný slovník česko-esperantský (1)
M. Bartáková: Unu el la plej belaj tagoj de mia vivo. (2)
Fr. Chaloupecký: Jaký má význam rozhodnutí "Delegace"? (3)
id: Hlasy povolaných osob o "Delegaci" a "Idu" (17)
Dr. St. Schulhof: Nova vojo (poemo) (19)
A.Daudet: Lastfoja instruado (trad. Lyona Grupo) (19)
Nekrasov: Generalo Urso (trad. N. Kabanov) (23)
Sen titolo (25,40,50,75)
Sv. Čech: Terura mistero (trad. -ár) (83)
Vizito ĉe dr. Zamenhof (36)
Pli multe da sincera kritiko (38)
M.de Ebner Eschenbach: Sonĝo en sonĝo (trad.J.Schröder) (39)
Dr. St. Schuljof: J.A.Comenius (poemo) (49)
Internacieco de la sporto (52)
Historio de Esperanto (53,68,86)
Nia literatura konkurso (56, 91)
Dr.St.Schulhof: Vintra kanto (poemo) (66)
K.P.: La celo kaj signifo de la ekzamena komisio de B.U.E. (66)
Praktika telegrafio (70)
L. L. Zamenhof: Pri la esperanta traduko de la Biblio (76)
Bohemoj sur la tutmonda forumo (78)
Ignát Hermamn: La floro de hiskiamo (trad. Fr. Dus) (82, 101)
Londýnští hosté v Praze a Esperanto (97)
Lord Mayor - Londýnský starosta a Esperanto (100)
Lord Mayor en Praha pri Esperanto (134)
Dr.St.Schulhof: Kanto pri Espero (poemo) (107)
- ü : u - : El Kantaro de Záviš (poemoj) (108)
Prof.Dr.Siegfried Lederer mortis (109)
VII. Internacia Kongreso de Esperanto en Antverpeno 1911 (110, 110)
První všeobecný kongres plemen a Esperanto (110)
Propagatorům: Námitka 1. 2. 3. 4 (86, 105)
Obrana Esperanta (A.Borovský, Prof. Dr. Rosický) (136)
50. jara jubileo de bohema "Sokol" (147)
Esperanto kaj virino (149)
Z celého světa (6,30,46,56,73,91,153)
Esperanta movado inter Bohemoj (10,27,44,59,93,150)
Jazykový rádce (8,26,72, 88)
Bibliografio (14,31,61,79,155)
Korespondantoj (16,32,48, 64,80,96, 124, 156)

LEGOLIBRO de bohemaj Esperantistoj:
Božena Němcová: Avineto (Babička) trad.Vl.Tobek. (81-120)


Jaro VI (1912)
K návštěvě Lord Mayora v Praze (1)
El la Bohema vivo (3)
Por amuzo (7)
La blindiga esperantismo (9)
Em. Batěk: Kanto de Esperantistoj (poemo) (11)
Pli multe da respondeca sento (11)
F.J.Havelka: La skribarto (kun bildo) (17)
J. Arbes: La unua idealo (trad. Fr. Dus) (19)
Propagatorům: Námitka 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11.,12. (20, 41, 56, 94)
Siciliana (poemo) (21)
Post la aŭstria konferenco (30)
Příruční slovník česko-esperantský (33)
Internaciigo de nacio-politikaj demandoj (34)
Monumento de homa laboro (35)
Aug. Očenášek: Virino kaj gimnastiko (36, 59)
K.J. Erben: Orharulino (trad. D. K.) (49)
K. Sázavský: Faust en la historio (64)
Faktoj (73)
Ĉu esti aŭ ne esti? (74)
William Thomas Stead (76)
K. P.: Praha (81)
F.J.Havelka: La skribilaro por la moderna skribarto (aldono) (83)
K. Kálal: El montoj kaj valoj (trad. N. V.) (84)
Legante komprenu (89)
Diplomy (97)
Řeč dr L. L. Zamenhofa (boh.-esper.) (98, 99, 114, 115, 130, 151)
VIII. Kongres Esperantistů v Krakově (100, 151)
Dr. St. Schulhof: La hundo (poemo) (104)
"Argumentoj" kontraŭ Esperanto (105)
W. Granville-Schmidt: Ahasvero (trad. K. Fürth) (108, 134)
Váženým klubům a členům B. U. E. (113)
Sokolský dík (113)
El Montenegro (113)
Paroladvojaĝo tra Eŭropo pri Praha kaj pri la bohema nacio (117)
Jaroslav Vrchlický (trad. prof. A. Pitlík) (118)
400.000 Bohemoj en Wien (126)
10-leté jubileum Esperanta v Čechách (129)
La Kongreso vidata per okulvitroj de ŝerculo (136)
Aŭstria organizaĵo (149)
El batalejo (145)

Sen titolo (90, 106, 141)
Iom da instruo (71, 94, 111, 122, 151)
Z celého světa (5,23,42, 62,86, 120, 149)
Esperanta movado inter Bohemoj (13, 26, 44, 67, 95, 109, 123)
Jazykový rádce - Lingva fako (22, 38, 61, 93, 138)
Bibliografio (8, 29, 77, 127, 153)
Korespondantoj (16, 32, 48, 80, 96,112,128, l56)

LEGOLIBRO de bohemaj Esperantistoj:
Božena Němcová: Avineto (Babička) přel. Vl. Tobek (od str. 151. K. Procházka) (121-160)

Jaro VII (1913)
Dekjara jubileo de Esperanto en Bohemujo (1,17, 33)
O.Kádner: J.A.Komenský (Comenius) Trad. K. Procházka (3,19)
Informoj pri la bohema nacio (4, 29, 39, 54, 69, 86)
La interslava lingvo (5)
Revuo de la revuoj (7, 42, 56, 72)
Pokyny (14, 32)
Literatura konkurso (16, 64)
Karel Macháček (nekrologio) (21)
Č.Viedeman: El historio de la horloĝo (trad.Fr.Novák) (35, 51)
Proč se mají děti učiti Esperantu? (38)
Iom da instruo (44, 71, 84, 119)
Fr.Štupar: Pri orhara reĝido (49,67)
O. van Schoor: Funebra sonorilo por Dr. Dor (poemo) (65)
J.A.Komenský: Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro (trad.K ss P.) (65)
Kultura nivelo? (79)
A.Grabowski: El "Voĉoj de 30 popoloj" (poemoj) (82)
M. Walter: Sklavo (trad. K.Fürth) (82)
Kvinpinta stelo (88)
Prof.A.B.Svojsík: La bohema skolto (97)
Cl.Colas: Parizo (kun 5 ilustraĵoj) (98,113)
IX.Kongreso de Esperanto (101)
Carlo Bourlet (nekrolonio) (103)
Por la vivo (106)
Jan Rokyta: Fabelo pri monstro (trad. Fr.Dus) (118)
Výbor B.U.E: Valná hromada Ústředního Svazu Boherna Unio Esperantista (121)
Fr.Dus: Zpráva jednatele Ústř. Svazu B.U.E. (121)

Z celého světa (8,22, 47,58,74,91,106)
Jazykový rádce (13,29,45,57,73,87,105)
Orbis pictus - La mondo en bildoj (13,41,55,74,88,100)
Esperanta movado inter Bohemoj (27,61, 76,109)
Bibliografio (31, 63, 77, 95)

B.Krotzin: Na obranu Esperanta (přel. K.Procházka, E.Kühnl) (1-32)

Část historická
I. O "Delegaci" (1)
II. L. de Beaufront (4)
Část theoretická
III. Abeceda Ida (4)
IV. Přízvuk (7)
V. Čtvrtý pád (8)
VI. Množné číslo (8)
VII. Přídavné jméno nesklonné (9)
VIII. Zájména (10)
XI. Sloveso (11)
X. Odvozování (12)
XI. Slovník (15)
XII. Libozvučnost (19)
Část všeobecná (21)

LEGOLIBRO de bohemaj Esperantistoj:
Božena Němcová: Avineto (Babička) trad. K.Procházka (161-200)


Jaro VIII (1914)

Martiro Johano Hus (65)

Sen titolo (69)

Praktika Konsilo (71)

Lingva Fako (73)

Bibliografio (74)

Por la vivo (76)

Z celého světa (77)

Felietono (79)

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]