Listo de verkoj de Baha'u'llah

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Bahaa Ortografio
Por klarigoj pri la transskribado de la nomoj arabaj kaj persaj per okcidentaj literoj, vidu la artikolon de Vikipedio titolitan:
« Bahaa ortografio ».

Bahá'u'lláh, kiu estas la Profeto-Fondinto de la Bahaa Kredo, verkis de 1852 ĝis 1892 multajn librojn, epistolojn kaj preĝojn, el kiuj nur eron oni ĝis nun tradukis el la persa kaj araba lingvoj precipe al la angla. Li revelaciis milojn da epistoloj, kiuj konsistigas verkaron 70-oble pli ampleksan ol la Korano (Qur'án) kaj 15-oble ol la Biblio. [1] [2] [3]

Bahá'u'lláh skribis foje propramane sed plej ofte Li diktis Siajn revelaciojn al Siaj sekretarioj kaj poste kontrolis kaj aprobis per Sia sigelo. Iuj el Liaj sekretarioj, kiel Mírzá Áqá Ján, uzis ian stenografion por skribi kiel eble plej rapide kaj sukcesis finverki plenan paĝon antaŭ ol la inko de la unuaj vortoj estis sekiĝinta!

Multaj originalaj skribaĵoj estas konservataj en la Bahaa Mondcentro sur la Monto Karmel en Ĥajfo (Israelo).

La ĉi-suba listo, ordigita laŭ la lokoj kaj la tempoj en kiuj Li revelaciis Siajn verkojn, ne estas kompleta sed indikas nur la plej konatajn skribaĵojn de Bahá'u'lláh. Oni povas trovi pri la skribaĵoj de Bahá'u'lláh multe pli kompletan kaj longan liston, kiun oni nomas "Listo de Leiden" Arkivigite je 2008-10-24 per la retarkivo Wayback Machine ...

Teherano[redakti | redakti fonton]

ia stenografiaĵo de paĝo el la Epistolo de Bahá'u'lláh titolita "Brilegoj" (Tajallíyát)
1852
 • Qaṣídiy-i-Rashḥ-i-'Amá (la Ŝprucado el Nubo), revelaciita en la subtera prizono de Síyáh-Chál

Bagdado antaŭ ermitiĝo[redakti | redakti fonton]

1854
 • Lawḥ-i-Kullu'ṭ Ṭ̣a'ám (la Epistolo de Tut-Nutraĵo)

Ermitiĝo en Kurdistano ĉe Sulaymáníyyih[redakti | redakti fonton]

1855
 • Qaṣídiy-i-Varqá'íyyih (la Odo de la Kolombo)

Bagdado post ermitiĝo[redakti | redakti fonton]

1857
 • Ṣaḥífiy-i-Shaṭṭíyyih (la Libro de la Riverego = Tigriso)
1857-1858
1857-1863
Unua paĝo de la verko titolita "Gemoj de la Diaj Misteroj" (Javáhíru'l-Asrár)
 • Haft Vádí (la Sep Valoj)
 • Ḥurúfát-i-'Állín, ankaŭ nomita Muṣibát-i-Ḥurúfát-i-'Alíyát (la Ekzaltitaj Literoj)
 • Javáhíru'l-Asrár (la Gemoj de la Diaj Misteroj)
 • Lawḥ-i-Áyiy-i-Núr (la Epistolo pri la Korana "Verso de Lumo") ankaŭ konata kiel Tafsír-i-Ḥurúfát-i-Muqaṭṭa'ih (la Komentario pri la Unuopaj Literoj)
 • Lawḥ-i-Kullu'ṭ-Ṭa'ám (la Epistolo de "Ĉiuj Nutraĵoj")
 • Lawḥ-i-Fitnih (la Epistolo de la Elprovo)
 • Lawḥ-i-Ḥúríyyih (la Epistolo de la Servistino)
 • Madínatu'r-Riḍá (la Urbo de la Radianta Konsento)
 • Madínatu't-Tawḥíd (la Urbo de Unueco)
 • Shikkar-Shikan-Shavand (la Dolĉe Odora Estaĵo)
 • Súriy-i-Nuṣḥ (la Surao de la Konsilo)
 • Súriy-i-Qadír (la Surao de la Ĉiopova)
 • Aṣl-i-Kullu'l-Khayr (la Vortoj de Saĝeco)
1858-1863
 • Subḥána-Rabbíya'l-A'lá (Laŭdegata estu la Plej Ekzaltita Sinjoro)
 • Lawḥ-i-Ghulámu'l-Khuld (la Epistolo de la Junulo de la Paradizo)
 • Ḥúr-i-'Ujáb (la Mirinda Servistino)
 • Az-Bágh-i-Iláhí (El la Ĝardeno Dia)
1862
1863
 • Lawḥ-i-Ayyúb (la Epistolo de Job)
 • Lawḥ-i-Malláḥu'l-Quds (la Epistolo de la Sankta Maristo)

Vojaĝe al Konstantinopolo[redakti | redakti fonton]

1863
 • Lawḥ-i-Hawdaj (la Epistolo de la Howdah, aŭ Hoŭdah = seĝo por vojaĝi sur elefanto au kamelo)

Konstantinopolo[redakti | redakti fonton]

1863
 • Subḥánika-Yá-Hú (Laudegata estu Vi, Ho Li !), ankaŭ konata kiel Lawḥ-i-Náqús (la Epistolo de la Sonorilo)

Adrianopolo[redakti | redakti fonton]

1864
 • Súriy-i-'Ibád (la Surao de la Servistaro)
 • Lawḥ-i-Salmán (la unua Epistolo al Salmano)
1864-1866
 • Lawḥ-i-Laylatu'l-Quds (la Epistolo de la Sankta Nokto)
1864-1868
 • Lawḥ-i-Siráj (la Epistolo al Siraĝo)
 • Mathnavíy-i-Mubárak (Benita Mathnaví = poemaro)
 • Súriy-i-Aṣḥáb (la Surao de la Kunuloj)
 • Lawḥ-i-Ḥajj (la du Epistoloj de la Pilgrimado)
1865
 • Lawḥ-i-Aḥmad, arabe (la Epistolo al Ahmedo)
 • Lawḥ-i-Aḥmad, perse (la Epistolo al Ahmedo)
1865-1866
 • Lawḥ-i-Bahá' (la Epistolo de Gloro)
 • Súriy-i-Damm (la Surao de la Sango)
1866
 • Lawḥ-i-Rúḥ (la Epistolo de la Spirito)
 • Lawḥ-i-Khalíl (la Epistolo al Jináb-i Khalíl, "la amiko")
1866-1868
 • Lawḥ-i-Ashraf (la Epistolo al Aŝrafo, "la nobla")
 • Lawḥ-i-Naṣír (la Epistolo al Nasiro, "la defendanta")
1867
 • Lawḥ-i-Sayyáḥ (la Epistolo al la Vojaĝanto)
1867-1868
 • Súriy-i-Mulúk (la Surao de la Reĝoj)
 • Kitáb-i-Badí' (la Mirinda Libro Nova)
 • Súriy-i-Ghuṣn (la Surao de la Branĉo)
1867-1869
 • Lawḥ-i-Sulṭán (la Epistolo al la Sultano Naṣiri'd-Dín Sháh)
1867

Vojaĝe al Akko[redakti | redakti fonton]

1868
 • Súriy-i-Ra'ís (la Surao al la Granda Veziro 'Alí Páshá)

Akko[redakti | redakti fonton]

1868
 • Lawḥ-i-Salmán II (Dua Epistolo al Salmano)
 • Súriy-i-Ra'ís (la Surao al la Granda Veziro 'Alí Páshá)
1868-1870
 • Lawḥ-i-Malík-i-Rús (la Epistolo al la rusa Caro Aleksandro la 2-a)
 • Lawḥ-i-Malíkih (la Epistolo al la brita Reĝino Viktoria)
 • Lawḥ-i-Pisar-'Amm (la Epistolo al la Kuzo)
1869
 • Lawḥ-i-Riḍván (la Epistolo de Rezvano = Paradizo)
 • Lawḥ-i-Fu'ád (la Epistolo al Fuad Paŝao)
 • Lawḥ-i-Napulyún (dua Epistolo al la franca imperiestro Napoleono la 3-a)
 • Lawḥ-i-Páp (la Epistolo la la Papo Pio la 9-a)
 • Súriy-i-Haykal (la Surao de la Templo… homa)
1870-1875
 • Lawḥ-i-Tibb (la Epistolo al la Medicinisto)
1870-1877
1871
 • Lawḥ-i-Qad Ihtaraqa'l-Mukhlisún (la Epistolo de la Fajro)
1873
 • Kitáb-i-Aqdas, (la Plej Sankta Libro)
 • Lawḥ-i-Ru'yá (la Epistolo de la Vizio)
1873-1874

Mazra’ih kaj Bahjí[redakti | redakti fonton]

1877-1879
1879-1891
1882
1885-1888
1888
1891

Referencoj[redakti | redakti fonton]

Literaturo[redakti | redakti fonton]

Surbaze de la angla artikolo de Vikipedio titolita List of the writings of Baha'u'llah

 • Notoj de la Instituto de Wilmette pri la Epistoloj de la Báb kaj de Bahá'u'lláh
 • The Revelation of Bahá'u'lláh (La Revelacio de Bahá'u'lláh), Volumo 1-a : Bagdado 1853-1863, verkita de Adib Taherzadeh kaj eldonita de George Ronald, Oksfordo, Britio, 1976 ISBN 0-85398-270-8
 • The Revelation of Bahá'u'lláh (La Revelacio de Bahá'u'lláh), Volumo 2-a : Adrianopolo 1863-1868, verkita de Adib Taherzadeh kaj eldonita de George Ronald, Oksfordo, Britio, 1977 ISBN 0-85398-071-3
 • The Revelation of Bahá'u'lláh (La Revelacio de Bahá'u'lláh), Volumo 3-a : Fruaj Jaroj en Akko 1868-1877, verkita de Adib Taherzadeh kaj eldonita de George Ronald, Oksfordo, Britio, 1984 ISBN 0-85398-144-2
 • The Revelation of Bahá'u'lláh (La Revelacio de Bah4a'u'lláh), Volumo 4-a : Mazra'ih kaj Bahjí 1877-1892, verkita de Adib Taherzadeh kaj eldonita de George Ronald, Oksfordo, Britio, 1987 ISBN 0-85398-270-8

Eksteraj Ligiloj[redakti | redakti fonton]