Scio Sen Bariloj

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Saltu al: navigado, serĉo

Scio Sen Bariloj (SSB) estas Neregistara Organizo kreita en la jaro 2009 fare de beninaj kaj svisaj personoj, ĉefe esperantistoj. Ĝia prezidanto estas Privas Tchikpe el Kotonuo, Benino. En la komitato membras Mireille Grosjean el Svislando.

Logo de NRO "Scio Sen Bariloj", "Savoir Sans Barrières". logo farita de Francesca Ruta

Konstante multaj lernolibroj pri Esperanto estas aĉetataj aŭ ricevitaj kaj sendataj aŭ alportataj al afrikaj landoj pere de la helpo de SSB. Tio povas okazi pro la regula helpo kaj malavareco de Espéranto-France kaj SAT-Amikaro.

La unua agado de "Scio Sen Bariloj" okazis en 2009: disdono de lernolibroj en lernejo en Kotonuo, Benino, "Centre Nelson Mandela".

La dua agado de "Scio Sen Bariloj" okazis en novembro 2011: kurso pri esperanto kaj ekzameno en Kotonuo, Benino, laŭ la nivelo "Unua Kontakto" de Internaciaj Ekzamenoj de ILEI UEA. En novembro - decembro 2011 Mireille Grosjean instruis al komenca grupo de 60 personoj laŭ la nova nivelo "UNUA KONTAKTO" ĵus aprobita de Internacia Ekzamena Komisiono. Post kvartaga kurso 40 personoj sukcesis en la fina ekzameno. El ili 17 atingis la mencion SUFIĈE, 18 la mencion BONE kaj 5 la mencion TRE BONE.

La tria agado de "Scio Sen Bariloj" okazis en Kotonuo, Benino, en novembro 2012: kurso por progresantoj kaj ekzamensesio de Internaciaj Ekzamenoj de ILEI UEA kaj kurso pri esperanto kaj ekzameno laŭ la nivelo "Unua Kontakto". Instruis Mireille Grosjean. Tiun agadon subtenas Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), la rodanalpa federacio el Francio, la Afrika Komisiono de UEA kaj Fondaĵo Esperanto Internacia. Partoprenis en la ekzameno 26 personoj, sukcesis 25. Tiu evento estis kvinlanda, pro la partopreno de homoj el Togolando, Haitio, Francio, Svislando kaj Benino.

La kvara agado de "Scio Sen Bariloj" okazis en Rufisque, Rufisko, Senegalio, en decembro 2012:kurso por progresantoj kaj ekzamensesio de Internaciaj Ekzamenoj de ILEI UEA. Instruis Mireille Grosjean. Partoprenis 32 personoj.

La kvina agado de SSB estis subteno al Kurso Unua Kontakto (KUKO) en Lomeo, Togolando.

La sesa agado de SSB estis la Kvina Afrika Kongreso de Esperanto (AKE). Scio Sen Bariloj anoncis la 21an de novembro 2012 la organizadon de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) en Kotonuo kun komenco la 29an de decembro 2013. Tiu gravega renkontiĝo okazus grandskale, se la Landaj Asocioj ekster Afriko komprenus la situacion kaj subtenus la eventon. La planita strategio konsistas el partneradoj inter unu landa asocio el la "nordo" kaj unu afrika landa asocio. Ene de UEA estas 70 landaj asocioj; 17 el ili troviĝas en Afriko. Tiu evento estas organizata de Afrika Komisiono de UEA, de Asocio de Beninaj Esperantistoj ABeE kaj de SSB.

La sepa agado de SSB estas subteno al studento de la Universitato de Abomey-Calavi en Benino, kiu en la fina momento de siaj studoj ne plu rajtas obteni stipendion. La kursokostojn pagis SSB en alteco de 1220 EUR. Tio koncernas la studjaron 2014-2015.

La oka agado de SSB estis subteno al la seminario AMO 7 de UEA en Lomeo, Togolando. La monkolekto prizorgita de Mireille Grosjean pli ol duobligis la subtenon de la oficialaj instancoj. 26-an de decembro ĝis 29-a de decembro 2014. Partoprenis 29 personoj el 5 landoj.

La naŭa agado de SSB estis okazigo de la unua seminario por virinoj en Kotonuo, Benino, kun 3 studceloj: enkonduko al Esperanto, enkonduko al skribado kaj legado de la fonua lingvo kaj virina kapabligo al gvidaj roloj. Partoprenis 11 junaj virinoj el universitata medio en studcela kunloĝado. El 11 partoprenantinoj 10 sukcese trapasis la ekzamenon "Unua Kontakto" kun Esperanto. La financa helpo venis de privatuloj.

La deka agado de SSB estis okazigo de la dua SEminario por VIrinoj SEVI en Kotonuo, Benino, kun 3 studceloj: enkonduko al Esperanto, enkonduko al skribado kaj legado de la fonua lingvo kaj virina kapabligo al gvidaj roloj. Per alegorio ARBO la gvidantoj prezentis la studadon de la fonua lingvo kiel la radikojn, la studadon de Esperanto kiel la branĉojn al la ĉielo kaj la sevon kiel nutradon de tiu arbo. Partoprenis 15 junaj virinoj el universitata medio en plensemajna studcela kunloĝado. El 15 partoprenantinoj 14 sukcese trapasis la ekzamenon "Unua Kontakto" kun Esperanto. La financa helpo venis de ILEI kaj de privatuloj.

La dekunuaagado de SSB estis unutaga seminario okazinta dufoje: sabate la 28-an de novembro kaj la 5-an de decembro 2015 en Kotonuo. Grupo el 36 virinoj / 26 virinoj partoprenis. SSB por tiu seminario kunlaboris kun alia NRO: ABAD Gbenonkpo, (Asocio Benina por Helpo (Aide) al Evoluo (Développement) ). La fonua vorto "Gbenonkpo" signifas "solidareco". La mateno estis dediĉita al la lertigado de virinoj en gvidaj roloj. La posttagmezo alportis enkondukon al Esperanto kaj komenca kurso.

La dekdua agado de SSB okazis la 12-an de decembro 2015. Ĝi estis celebrado de la Tago de Homaj Rajtoj kaj Zamenhofa Tago samtempe. Partoprenis 9 personoj el la loka junularo, ĉefe el la du SEVI-kursoj de januaro-februaro. Post sinprezento kaj raportoj pri evoluo de la studoj la partoprenantoj faris kvizon en Esperanto kaj ricevis multajn premiojn. Posttagmeze okazis tre profunda analizo de ilia lernado, problemoj kaj bezonoj por la estonteco. Agadoj skriziĝis. Sekvis rolludoj, okaze de kiuj la junulinoj devis kandidatiĝi por posteno vizitante ministron. La rolon de la ministro ludis Mireille Grosjean. Privas Tchikpe observis kaj fine komentis la improvizadon el sia multjara sperto en la komerca mondo.

SSB havas konton ĉe UEA: assb-k.

SSB havas konton ĉe Postfinance Svislando 10-752700-3

En Benino: Privas Tchikpe, Orabank, Cotonou, Bénin compte 01 91 62 01 39 302

RIB BJ58 01000 191620139302 14

IBAN BJ39 2105 8010 0019 1620 1393 0214

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]