Esperanto-Rondo en IKEDA

From Vikipedio
Jump to navigation Jump to search

Esperanto-Rondo en IKEDA (ERI) estas unu el Esperantistaj Grupoj en la gubernio Oosaka en Japanio. Membroj de ERI nombras 10 kaj kelkajn. La aliaj estas Esperanto-Societo en Hirakata, Esperanto Societo en Ibaraki, Osaka Esperanto-Societo, Sakai-esperanto-Societo, Suita Esperanto-Societo, Takatuki-Esperanto-Societo, Tondabajaŝi Esperanto-Klubo kaj Tojonaka Esperanto-Grupo. ERI estas unu el grupaj membroj de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG) kaj Japana Esperanto-Instituto (JEI).[1]

Historio[edit | edit source]

En la jaro 1975 Esperanto-Rondo en Tojono pro multiĝo de membroj duiĝis al du grupoj kaj naskiĝis Tojonaka Esperanto-Grupo kaj "Esperanto-Rondo en IKEDA". En la jaro 2001 ERI okazigis la 88-an Japanan Esperanto-Kongreson en Takarazuka kunlabore kun aliaj rondoj.

Regulaj Kunsidoj[edit | edit source]

ERI havis vesperajn kunsidojn ĉiulunde en "Tjuuoo Koominkan" proksima al la stacio Ikeda de la Linio Takarazuka de Fervoja Kompanio Hankyuu. De la jaro 2013 oni rekonstruas la kunsidejon kaj nun ERI havas sabatajn kunsidojn nur dufoje en monato en aliaj ejoj. Oni rondlegas librojn, babilas kaj ludas noajn komediojn en Esperanto. Foje oni havas hajkajn kunsidojn.

Tago Tempo
ĝis 2012 ĉiulunde 18:30 – 20:30
de 2013 dufoje sabate 13:30 – 15:30

Eventoj[edit | edit source]

Ĝenerala Kunsido[edit | edit source]

ERI okazigas ĝin en ĉiu februaro, kaj decidas gravajn aferojn: Rezulto de lastajaraj agadoj, Spezokonto, Agada plano en nova jaro, Buĝeto, kaj aliaj.

Kurso[edit | edit source]

ERI okazigas unutagan kurson en novembro.

Ekspozicio[edit | edit source]

ERI partoprenas en IKEDA BUNKA DAY (kulturaj tagoj en Ikeda) en novembro.

Zamenhofa Festo[edit | edit source]

ERI, Suita Esperanto-Societo kaj Tojonaka Esperanto-Grupo kune okazigas Zamenhofan Feston por Zamenhofa Tago ĉiudecembre.

Eldonaĵoj[edit | edit source]

  • Japanlingva Informilo "La Apro", eldonata ĉiumonate.
  • Japanlingva "池田エスペラント会の歴史" en 1996.
  • Dulingva "狂言 Noa Komedio" en 2001.

Notoj[edit | edit source]

  1. La Revuo Orienta 2012, n-ro 7-8)

Eksteraj ligiloj[edit | edit source]