Hilelista Esperanto-Komunumo

El Vikipedio, la libera enciklopedio

La Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK) naskigis zamenhoftagon de 2001 per interreta kunveno kaj voĉdonado poŝta de membroj de la Hilelista rondo, mem ekstarigita en septembro 2000 en Zagrebo, Kroatio, danke al la la klopodoj de Mato Špekuljak, post la UKo okazinta en tiu balkana urbo en julio samjare. Iĝinte vic-kunordiganto de HEK dum la interreta kunveno, Raymond Brisebois (Kanado) de post 2002 02 17 plue iĝis la kunordiganto post kiam S-ro Špekuljak elektis daŭrigu siajn klopodojn starigi la Ligo Humanitas sammonate kiu servus kiel nova ombrela organizo por pluraj kongruaj religietikaj/humanistaj grupoj esperantistaj.

S-ro Špekuljak redaktis la unuajn dudek ses numerojn de la HEK-a organo, Hilelisto ĝis februaro 2002 kaj S-ro Brisebois redaktis la sekvajn kaj ankoraŭ aktivas tiurole.

Revuo Hilelisto[redakti | redakti fonton]

ENKONDUKA KLARIGO

La 1-a numero de "Hilelisto" aperis la 1-an de septembro 2000 kiel monata bulteno de la Hilelista rondo. Hilelista rondo naskiĝis fine de aŭgusto 2000. En la 1-a numero de "Hilelisto" estis publikigitaj nomoj de unuaj 7 hilelistoj.

De sia 3-a numero "Hilelisto" estiĝis duonmonata bulteno de Hilelista rondo.

De sia 15-a numero, ĝi memdifinis sin kiel "Esperanto-revueto por la etika kulturo". Hilelista rondo de tiam sin memdifinis kiel "Esperanto-rondo por la etika kulturo".

De la 23-a ĝis la 26-a de julio 2000 en Zagrebo (Kroatio), dum en la sama urbo okazis Universala Kongreso de Esperanto, okazis ankaŭ renkontiĝo de membroj de Hilelista rondo. Membroj de Hilelista Rondo - per kelkaj pliaj voĉoj - decidis pri la transformiĝo de Hilelista rondo en Homaranisman Asocion Tutmondan (HAT), kun humanisma-kosmopolitisma evoludirekto.

Elektita dum la sama voĉdonado kunordiganto de HAT, Mato Špekuljak, rezignis de sia engaĝo en HAT kaj iniciatis fondiĝon de Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK) kiu daŭrigus komencan - religietikan - idealon de Hilelista Rondo, eksplicite sin apogante je la projekto Hilelismo 1901 de L. L. Zamenhof.

HAT kaj HEK interkonsentis pri tio ke HEK daŭrigu eldonadon de "Hilelisto" (ek de la numero 21) kiel sia organo, kaj HAT lanĉos sian revuon "Homarano".

ĜISNUNAJ NUMEROJ DE HILELISTO KAJ ILIAJ ENHAVOJ[redakti | redakti fonton]

(numeroj 1 ĝis 26 redaktitaj de Mato Špekuljak)

N-ro 1

ANTAŬPAROLO DE LA KUNORDIGANTO - ĜISNUNAJ MEMBROJ - PENSOJ, ESPEROJ, ATENDOJ, PROPONOJ DE UNUAJ HILELISTOJ

N-ro 2

KELKAJ ORIGINAJ HILELISMAJ PENSOJ DE L. L. ZAMENHOF (HILELISTO, ESENCO DE LA HILELISMO, FINA CELO DE LA HILELISMO, LA HILELISMO KAJ LA ESPERANTISMO) - KURAĜIGAJ REAGOJ PRI LA UNUA NUMERO DE "HILELISTO" - L. L. Zamenhof NE TRE FACILA ESTAS NIA VOJO - HILELISTAJ DOMOJ

N-ro 3

L. L. Zamenhof PREĜO SUB LA VERDA STANDARDO + KUNIĜU LA FRATOJ - Jeremi Gishron KIAL HILELISMO? - LA LASTAJ VORTOJ DE ZAMENHOF - d-ro Carmel Mallia HILELISMO - NIA RONDO IOM POST IOM PLIGRANDIĜAS KAJ PLIFORTIĜAS - PENSOJ KAJ PROPONOJ DE NOVAJ RONDANOJ KAJ ALIAJ LEGANTOJ DE LA BULTENO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 4

L. L. Zamenhof LA INTERNA IDEO DE ESPERANTO - L. L. Zamenhof LA VOJO - Nikolaj Griŝin HOMARANISMO KAJ NETOLEREMO - LA 1-A HILELISTA RENKONTIĜO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 5

L. L. ZAMENHOF PRI HILELISMO, HILELISMAJ PRINCIPOJ, HILELISMAJ DOMOJ - HILEL - Miroslav Malovec HUMANISMO DE J. A. KOMENIO - SEMINARIO EN HILELISTA DOMO EN ČERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO, KROATIO) - J. A. Komenio REBONIGO DE LA HOMAJ AFEROJ - PRI HILELISMA PRINCIPARO - Leonido Terano KIO ESTAS DIO

N-ro 6

d-ro Carmel Mallia LA INTERNA IDEO, HILELISMO KAJ HOMARANISMO - KONFUCEO - EL LA SENTENCARO DE KONFUCEO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 7

d-ro Hilelo PRI HILELISMO KAJ ĜIA RADIKUJO, PRI HILELISTA HIMNO - EL L. L. Zamenhof ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA LINGVO INTERNACIA - UNU KRISTNASKA RETMESAĜO KAJ RESPONDO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 8

ANTAŬPAROLO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - EL RESPONDO DE L. L. ZAMENHOF AL PASTRO DOMBROVSKI - MOSEO - EL LA INSTRUO DE MOSEO - HILELISTA DISKUTEJO

N-ro 9

d-ro Hilelo LA ZAMENHOFA AKIBAISMO - TALMUDO - EL TALMUDA TREZOREJO - A. Einstein SEN LA ETIKA KULTURO... - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 10

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 1-A KONGRESO ESPERANTISTA - JESUO - EL LA ISNTRUO DE JESUO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 11

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 3-A KONGRESO ESPERANTISTA - ARISTOTELO - EL SAĜECO DE ARISTOTELO - VORTO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - HILELISTA DISKUTEJO - DECIDU LA FONDKONGRESO 1-2

N-ro 12

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 8-A KONGRESO ESPERANTISTA - A. ŜOPENHAŬER - EL VIVSAĜECO DE A. ŜOPENHAŬER - HOMARANISMO EN GDANSKO - HILELISTA DISKUTEJO

N-ro 13

L. L. ZAMENHOF EN KAJ PRI SIA HILELISMO EL JARO 1901 - HILELISTA SEMINARIO EN ČERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO, KROATIO) - ŬTAMA SIDHARTA - ŬTAMA SIDDHARTA KAJ BUDHISMO - BONVENON EN KROATION EN JULIO 2001 AL LA 86-A UNIVERSALA KAJ 1-A HILELISTA E-KONGRESOJ - Philippe De Vos MIA ATESTO PRI JESUOO -- HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ - DECIDU LA FONDKONGRESO 3-5

N-ro 14

ĈU HILELISTA RONDO BEZONAS NOVAN ĜON? - MARKO AŬRELIO - EL LA TAGLIBRO DE MARKO AŬRELIO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 15

RONDO POR LA ETIKA KULTURO - SOKRATO - EL LA ETIKA INSTRUO DE SOKRATO - DISKUTEJO

N-ro 16

INTERGENTAJ KONFLIKTOJ - LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF - ETNA KAJ RELIGIA KREDOJ DE L. L. ZAMENHOF - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL JAVAL - DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ

N-ro 17

NEŬTRALECO? (EL LA LETERO DE ANDRE CAŬBEL) - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL A. A. KOFMAN (1) - TOMASO MORUSO - LA IDEALA ŜTATO LAŬ TOMASO MORUSO - FORUMO - GRAVA SCIIGO AL ĈIUJ MEMBROJ DE HILELISTA RONDO - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL A. A. KOFMAN (2) - DECIDU LA RENKONTIĜO 6

N-ro 18

BONVENON AL LA HILELISTA RENKONTIĜO (ZAGREB, 23-26.07.2001) - EL LA PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 2-A KONGRESO ESPERANTISTA EN ĜENEVO - "IHI" EN NOVA MILJARO - NOVA HOMARO - FORUMO - EL d-ro Carmel Mallia 100 KAPRICAJ RAKETOJ

N-ro 19

ARANĜOJ DE HILELISTA RONDO EN ČERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO - KROATIO) EN 2001 - LASTA INFORMO PRI LA HILELISTA RENKONTIĜO - 1578 ALIĜOJ AL LA ZAGREBA UK - EL ALPAROLO DE G. SILFER "NASKITA POR INSPIRI, NE POR KONSPIRI" - FORUMO

N-ro 20

KIAL DISFALIS EKSA JUGOSLAVIO? (Vidpunkto de unu kroatiano) - KIEL ATINGI KUNORDIGEJON DE HILELISTA RONDO? - FORUMO - NOVAJ MEMBROJ

NUMEROJ DE Hilelisto PUBLIKIGITAJ POST LA FONDIĜO DE HEK[redakti | redakti fonton]

N-ro 21

ANTAŬPAROLO DE PROVIZORA KUNORDIGANTO DE HEK -- Ludoviko Lazaro Zamenhof - MALLONGA BIOGRAFO -- LASTA SKRIBAĴO DE LL ZAMENHOF -- KIAN LA HISTORIO

N-ro 22

La 1-a Jarkongreso de HEK -- LEONO NIKOLAIDO TOLSTOJ -- EL LA PENSARO DE L.N.TOLSTOJ -- NOVALIĜINTOJ -- PROPONO DE HILELISTA FLAGO -- EL LETEROJ AL HEK -- NOVABONINTOJ DE HILELISTO

N-ro 23

Raymond Brisebois - HILELISMO KAJ ĜIA DESTINO -- JOHANO GOTFRIDA HERDERO -- KELKAJ PENSOJ DE J.G.HERDERO -- EL LETEROJ AL HEK

N-ro 24

EL LA NOVMALFERMITA INTERRETA FORUMO DE HEK -- LA REALISMA IDEALISTO KLODO ADRIANO HELVECIO -- EL LA PRI SPIRITO DE HELVECIO -- EL LETEROJ AL HEK

N-ro 25

PRI LA 1-A JARKUNVENO DE HEK -- REZULTOJ DE LA JARKUNVENA VOĈDONADO -- LASTAJ NOVAĴOJ EN HILELISTUJO -- EL LA LETEROJ AL HEK

N-ro 26

Hans Küng - MONDAJ RELIGIOJ - MONDA PACO - MONDA MORALO -- Bertrand Russell -- NOVAĴOJ EL HILELISTUJO -- EL LETEROJ AL HEK


La sekvantaj numeroj estis redaktitaj de Raymond Brisebois[redakti | redakti fonton]

N-ro 27

Blaise Pascal - ELTIRAĴOJ EL LA PENSOJ DE PASCAL -- PREĜO -- LETEROJ AL HEK KAJ SALUTOJ EL ESPERANTIO -- NOVA MEMBRO

N-ro 28

Sokrato - ELTIRAĴOJ EL PLATONO KAJ ĤENOFONO -- PREĜO -- STATO DE HEK

N-ro 29

Jean-Jacques Rousseau - CITAĴOJ EL LA DEKLARO DE FIDO DE PASTRO SAVOJA -- PREĜO -- STATO DE HEK

N-ro 30

JARRAPORTO -- Revizi-proponoj je la Statuto de HEK far la Kunordiganto kaj preparoj je la Jarkunveno

N-ro 31

John Wesley -- RAPORTO PRI LA 2002-a JARKUNVENO -- PREĜO

N-ro 32

Abu Hamid Ibn Muhamad Ibn Muhamad al-Tusi al-Ŝafi'i al-Gazali (1058 - 1128 K.E.) -- PREĜO

N-ro 33

Allan Kardec - LA EVANGELIOJ LAŬ SPIRITISMO -- NOVAĴOJ - Kunfandiĝ-propono el la ligo Humanitas - Pri la venanta filmo "PASSION" de Mel Gibson -- PREĜO

N-ro 34 -- 2003 11 27

N-ro 35 -- 2004 02 12

N-ro 36 -- 2004 06 11

N-ro 37 -- 2004 09 16

N-ro 38 -- 2005 03 07

N-ro 39 -- 2005 06 29

N-ro 40 -- 2005 10 04

N-ro 41 -- 2006 02 20

N-ro 42 -- 2006 06 29

N-ro 43 -- 2007 02 15

N-ro 44 -- 2008 03 28

N-ro 45 -- 2008 10 30

N-ro 46 -- 2009 04 15

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]

Kvankam pluraj hilelistrondaj kaj HEK-aj dokumentoj ankoraŭ haveblas per www.oocities.org, la nuna TTT-ejo troviĝas ĉe la paĝaro Arkivigite je 2016-06-29 per la retarkivo Wayback Machine de S-ro Brisebois kaj tie troviĝas arĥivitaj paĝoj de HEK kaj la Hilelistoj de kaj Hilelista rondo kaj HEK ĝis hodiaŭ.

HEK estas faka asocio ĉe Universala Esperanto-Asocio kaj paktinta establo ĉe la Esperanta Civito.