La kanto de la samideanoj

El Vikipedio, la libera enciklopedio

La kanto de la partizanoj (france Le Chant des partisans) estis kvazaŭ himno de francaj rezistuloj kontraŭ la germana okupo dum la dua mondmilito.

   Ami, entends-tu
   Le vol noir des corbeaux
   Sur nos plaines?
   Ami, entends-tu
   Les cris sourds du pays
   Qu'on enchaîne?
   Ohé! partisans,
   Ouvriers et paysans,
   C'est l'alarme!
   Ce soir l'ennemi
   Connaîtra le prix du sang
   Et les larmes!

    Amiko, ĉu vi aŭdas,
    La sombran flugon de la korvoj
    Super niaj ebenaĵoj?
    Amiko, ĉu vi aŭdas,
    La obtuzajn kriojn de la lando
    Kiun oni enkatenas?
    Ohe! samideanoj,
    Laboristoj, kamparanoj,
    Estas alarmo!
    Tiun ĉi vesperon la malamiko
    konos la prezon de la sango
    Kaj la larmojn!

   Montez de la mine,
   Descendez des collines,
   Camarades!
   Sortez de la paille
   Les fusils, la mitraille,
   Les grenades...
   Ohé! les tueurs,
   A la balle et au couteau,
   Tuez vite!
   Ohé! saboteur,
   Attention à ton fardeau:
   Dynamite!

   Supreniru el minejo
   Malsupreniru el montetoj,
   kamaradoj!
   Eligu de la pajlo,
   Pafilojn, mitralojn,
   Grenadojn...
   Ohe! Mortistojn,
   Per kuglo kaj tranĉilo,
   Mortigu rapide!
   Ohe! Sabotisto,
   atentu kion vi portas:
   (estas) dinamito!

   C'est nous qui brisons
   Les barreaux des prisons
   Pour nos frères,
   La haine à nos trousses
   Et la faim qui nous pousse,
   La misère...
   Il y a des pays
   Ou les gens au creux des lits
   Font des rêves;
   Ici, nous, vois-tu,
   Nous on marche et nous on tue,
   Nous on crève.

   Estas ja ni, kiuj disrompas
   La rungojn de la malliberejoj
   Por niaj fratoj,
   La malamo postkuranta nin
   Kaj la malsato emigas nin
   La mizero...
   Estas landoj
   Kie, homoj, en (la kavo de) la litoj
   faras sonĝojn;
   ĉi-tie, ja ni, ĉu vi vidas,
   Ja ni marŝas, ja ni mortigas,
   Ja ni mortaĉas.

   Ici chacun sait
   Ce qu'il veut, ce qu'il fait
   Quand il passe...
   Ami, si tu tombes
   Un ami sort de l'ombre
   A ta place.
   Demain du sang noir
   Sechera au grand soleil
   Sur les routes.
   Sifflez, compagnons,
   Dans la nuit la Liberté
   Nous écoute...

   Ĉi-tie, ĉiu scias
   Kion li volas, kion li faras
   Kiam li pasas...
   Amiko, se vi falas (morta)
   (alia) amiko eliras la ombron
   Anstataŭas vin.
   Morgaŭ, nigra sango
   Sekiĝos sub la suno
   Sur la ŝoseoj.
   Fajfu, gekunuloj,
   Nokte, la libereco
   aŭskultas nin...