Esperanta Jura Asocio

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

ESPERANTA JURA ASOCIO estas la organizo por esperantistoj kiuj profesie rilatas al Juro. Ĝi fondiĝis en la jaro 1989, sed estas necese memorigi, ke ekde la komenco de la 20-a jarcento ĉiam ekzistis asocioj kie renkontiĝis esperantistaj juristoj. Eĉ IVO LAPENNA mem fondis en la jaro 1953 la Internacia Esperantista Asocio de Juristoj, post la malapero de ĉi lasta asocio en la jaro 1897 naskiĝis EJA. Ekde la jaro 1992 ĝi kunlaboras kun Universala Esperanto-Asocio.

Celoj Informi juristojn pri Esperanto, apliki Esperanton sur ĉiuj juraj kampoj kaj kontribui siafake al edukado por tutmonda konscio.

Agadoj La ĉefa agado de la asocio disvolviĝas sur la eldona kampo. Oni eldonas ĉiujare la revuon Jura Tribuno Internacia, la lasta numero (12-a) aperis somere de 2013 kadre de la Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko (Islando). Libroforme oni eldonis en la jaro 1.999 la Kodo de Hamurabo-n, kompilaĵo de ekzistantaj leĝoj de ĉi tiu babilona reĝo, ĉirkaŭ la jaro 1.700 a.K. La esperanto-traduko estas bazita sur aliaj tradukoj, ĉefe sur la norvega traduko de Arvid S. Kapelrud en 1.943. La kodo precie gravas, ĉar ĝi estas unu el la plej malnovaj skribitaj civilaj regularoj. Laŭ nunaj normoj la preskribitaj punoj ofte aspektas kruelaj, sed la nura fakto, ke reguloj ekzistis kaj estis aplikataj, donis juran protekton ankaŭ al malfortuloj en socio militista kaj agrikultura.

Renkontiĝoj Ĉiujare, kadre de la Universala Kongreso de Esperanto, oni organizas renkontiĝon de membroj kaj simpatiantoj de Esperanta Jura Asocio. Dum tiuj kunvenoj oni sciigas pri la vivo de la asocio kaj okazas prelegoj pri juraj temoj.

Projektoj Rilate la eldonan agadón dum la jaro 2014 aperos libro pri Eŭropa Unio, kies aŭtoro estas D-ino Rafaela Urueña Álvarez. Espereble ankaŭ dum la jaro 2014 oni ellaboros kurso pri Internacia Mar-Juro kun la celo enkadrigi ĝin ene de la nuntempa Universitato de Esperanto.

Estraro Prezidantino: D-ino Rafaela Urueña, (Hispanio) emerita profesoro pri Internacia Juro en la Universitato de Valjadolido. Sekretario: Prof. Luis Córdova Arellano, (Meksiko) profesoro pri Internacia Juro en la Aŭtonoma Universitato de Meksiko. Voĉdonantoj: D-ro Bronislaw Kieres (Pollando) eksa adjunkto ĉe Jura Fakultato de Jagelona Universitato en Krakovo kaj juĝisto. D-ro Ivo Osibov (Kroatio), profesoro pri Komerca Juro kaj Kompania Juro en Jura Fakultato kaj Ekonomia Fakultato de la Universitato de Split.

Kiel aliĝi al EJA Ordinara membro devas esti profesia juristo aŭ posedi universitatan aŭ ekvivalentan diplomon pri juro aŭ esti studanto por tia diplomo. Ĉiu alia personao povas peti aliĝon kiel asocia membro. Membriĝo kostas 7 eurojn se vi loĝas en iama socialisma lando de Orienta Eŭropo, Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko aŭ Latina Ameriko. Kaj 14 eŭrojn se vi loĝas en alia lando. Eblas pagi al UEA konto ejax-r. Se kotizi kaŭzus transpagajn aŭ ekonomiajn malfacilojn, oni povas srkibi pri tio al la asocio mem.

Kontakto Pere de la elektronika adreso esperanto14 heliko ono punkto com