Universala Esperanto-Metodo

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Bensona Universala Esperanto-Metodo estas instruverko por memlernantoj de Esperanto kun ampleksa legolibro, verkita de William Sol Benson kaj eldonita en 1932 de Benson School of Esperanto en Newark, New Jersey, Usono.

Priskribo[redakti | redakti fonton]

La 559-paĝa libro enhavas

  • Kompletan rektan lernolibron
  • Ampleksan ilustritan legolibron
  • Universalan multlingvan bildvortaron

Ĉio kompletigita per 11.000 bildoj, 100 listoj de samspecaj vortoj, 2 plenpaĝaj tabeloj de la prononcado de la Esperanto-alfabeto en 36 lingvoj kaj 5 plenpaĝaj tabeloj de korelativoj en 36 lingvoj.

Enhavo[redakti | redakti fonton]

Unua parto[redakti | redakti fonton]

(p. 6-90) Ĝi prezentas per rekta bildmetodo la gramatikon, vortojn kaj frazkonstruon.

Citaĵo
 La lernanto nur legas la subskribojn sub la bildetoj kaj tiuj jam mem kondukas lin tra la tuta lingvo en simpla kaj natura maniero. Jam en la komenco li lernas ne nur vortojn kaj diversajn kombinojn de vortoj, sed ankaŭ gramatikajn regulojn; kaj li aplikas tiujn lernitajn vortojn kaj regulojn dum sia propra verkado de frazoj. 
— El Antaŭparolo

Ĉiuj vortoj estas esprimitaj per bildoj (la aŭtoro de la desegnoj ne estas menciita) kaj sammaniere ankaŭ la gramatikaj reguloj. En la deka leciono jam aperas rakontoj sub bildoj (Cindrulino), en la lasta leciono eĉ tekstoj sen bildoj. Fine oni trovas anekdotojn kaj tabelon de korelativoj en 36 lingvoj.

Krestomatio[redakti | redakti fonton]

(p. 93-228) Ĝi enhavas interesajn legaĵojn de 135 mallongaj rakontoj transprenitaj el diversaj gazetoj (Lingvo Internacia, Heroldo de Esperanto, Esperanto-Junularo, Literatura Mondo k.a.). Kelkaj estas originale verkitaj, aliaj tradukitaj el aŭtoroj gloraj (Tolstoj, Turgenev, Lessing, Maupassant, Prus, Jókai, France, Grimm, London, Ibanez, Karinthy) kaj malpli konataj aŭtoroj de diversaj nacioj. Ĉiuj kun ilustraĵoj.

Universala Vortaro[redakti | redakti fonton]

La tria parto enhavas alfabete ordigitajn vortojn kompletigitajn per desegnoj, kiuj kutime sufiĉas por klarigi la sencon. Nur ĉe vortoj abstraktaj, kiujn desegni ne estas facile, aperas traduko en 40 lingvoj. Ekzemple ĉe la vortoj abomena, aborti, acida, aĉeti, admiri, admoni, adreso, adulti, aero, afabla, afero, agi ktp.

Listo de samspecaj vortoj[redakti | redakti fonton]

La kvara parto (p. 539-554) estas vortaro laŭ jenaj temoj: Adverboj, Agrikulturo, Alkoholo, Amfibioj, Amuzoj, Anatomio, Aparatoj, Arboj, Arĥitekturo, Armiloj, Arto, Astronomio, Atmosfero, Bakaĵoj, Bestoj, Birdoj, Dancoj, Ejoj, Elektro, Familio, Fervojo, Fiŝoj, Fiziko, Fiziologio, Floroj, Fluidoj, Formo, Fotografio, Fruktoj, Gasoj, Grenoj, Grupo, Herbo, Homo, Homaj Ecoj, Ĥemio, Insektoj, Interjekcioj, Juveloj, Kapvestoj, Koloroj, Komerco, Konjunkcioj, Kuiri, Kvalitoj, Laboroj, Lingvo, Lumo, Malsanoj, Manĝoj, Matematiko, Mebloj, Medicino, Metaloj, Mezuroj, Mikroboj, Milito, Mitologio, Moluskoj, Monatoj, Mono, Morto, Muziko, Navigado, Nuksoj, Numeraloj, Okultismo, Okupoj, Optiko, Piedvestoj, Poezio, Regado, Religio, Reptilioj, Ripozo, Sciencoj, Sezonoj, Sonoj, Vestoj, Veturi.

Indekso[redakti | redakti fonton]

Fine de la libro troviĝas (p. 555-559) ĉiuj temoj kaj artikoloj en la libro. Bedaŭrinde ĉe la tradukoj estas menciitaj tradukistoj, sed ne originalaj aŭtoroj, kio estis tiutempa kutimo ankaŭ en gazetoj. (Ĉe la tradukoj mem jam la aŭtoroj troveblas.)

Recenzo[redakti | redakti fonton]

Citaĵo
 Eksterordinare rimarkinda verko. Arego da bildetoj, instruas E-on (prksm. 11 000).

La libro konsistas el 4 partoj: Metoda instruo, krestomatio, vortaro, listoj da samspecaj vortoj (ekz : ĉiuj adverboj, konjunkcioj [afiksoj troviĝas en la vortara parto]), adverboj ktp. kaj vortoj pri agrikulturo, anatomio ktp., kaj metaloj, reptiloj . . . ktp. Tiu lasta parto estas sola senbilda. En la unua parto estas uzataj 36 lingvoj por klarigi la prononcadon de la E-alfabeto kaj por klarigi la komprenon de korelativaj (Zamenhofaj) vortoj. Alie la metodo estas absolute senpera t. e. sen uzo de periga lingvo. Ĝi progresas de simplaj vortoj de videblaj objektoj al vortgrupoj, enkondukante samtempe la plej oftajn verbojn per trafaj frazoj. Akuzativo: tuj post komenco (mi forte konsentas!); personaj pronomoj: je unufojo (mi ne konsentas), por klarigo de prepozicioj: speciala zorgemo per bildetoj kaj trafaj esprimoj, por la afiksoj oni trovas la plej taŭgajn paradigmojn. Neniu instruisto bezonas plu cerbumi. — Entute la metodo estas moderna: senpera, sengramatika, iutuiciiga, paroliga, . . . ni ja konas sufiĉe la hodiaŭan manieron instrui lingvon; sed ne la libro povas tion plenumi, ĉiam nur la instruisto efektivigas la metodon, kiu ne estas lernebla, sed depenas de instruista talento. Tial ankaŭ la tiaj metodaj libroj ne taŭgas por la meminstruo, ili estas nur bona direktilo — se ili estas bonaj — por la instruisto. Same je nia verko; ĝi ne estas lernolibro por la mano de komencantoj aŭtodidaktaj. La valoro de la verko, laŭ mia opinio, entute ne kuŝas en la metoda parto, sed 1. en la unikeco de la tutaĵo, 2. en la enciklopedia instruo. La dua parto — krestomatio — estus por si mem sufiĉe granda legolibro. Preskaŭ ĉiuj malnovaj kaj novaj E-gazetoj estas eluzitaj. Poemoj ankaŭ troviĝas. La miniaturaj bildoj amuzas kaj interesas la leganton. En la tria parto — vortaro - la vortoj estas difinitaj per E-teksto (laŭ Kabe- kaj Boirac-vortaroj), per bildoj ilustritaj kaj krom tio ofte tradukitaj en 40 lingvojn (speciate abstraktaĵoj). Ĝi enhavas la 4000 radikojn aprobitajn de la Lingvo-Komitato kaj 1510 aliaj sciencajn kaj teknkajn vortojn; krom tio multajn kunmetitaĵojn, do estas vere universala. Pri la kvara parto sufiĉas la rimarko en la komenco. Estas memkompreneble, ke oni povus trovi prigruniblaĵojn en tia unika verko. Ĉu ĉiuj bildoj estas trafaj, estas la plej grava demando pri tiu ĉi vera bildverko? Mi sincere respondas: jes. Ĉu ili elvekas en ĉiu cerbo la celitan, la saman ideon? certe ne; multaj eĉ estas veraj bild-enigmoj. Sed estas ja facile elveki la ideon "muso“, „tablo" k. s. per bildo, jam malfacile estas bildigi la vorton „abismo“, despli ĉe abstraktoj. Tamen la bildoj ĉiam instruas, inspiras, surprizas, amuzas. Eminenta estas la enciklopedia valoro de la verko, ĝis nun tiaspece ne ekzistanta en la E verkaro. Premu la libron en la manon de klerema homo kaj li ricevas inciton lerni Esperanton. Ekzemple, vi serĉas la vorton „papo" vi trovos sufiĉe bonaju portretojn de 4 famaj papoj. Tiamaniere vi povas konatiĝi kun kelkaj famaj inĝenieroj, revoluciistoj, iniciatoroj, socialistoj ktp. — kiel praktike uzeble por krucvortenigmoj! La libro ne nur estas interesa kaj instrua por Esperanton-instruanto, por perfektiĝema esp-isto, sed ankaŭ por ĉiu klera homo. Preseraroj ekzistas, ekz.: polpo (polipo), pĝ. 27, nergens — la germana esprimo por „nenie" p. 90, sultro (ŝultro) 501, k. s. — Strange estas la formo „ĉesiĝas" en la frazo: doloro ne ĉesiĝis (p. 77); verŝajne uzata kiel la vorto „fini“ ( a teatrajo finiĝas); sed „fini“ estas transtiva verbo dum „ĉesi- estas intransitiva. Paĝe 164 mi trovis la indikon

pri konstrudaŭro de lumturo: 280-299, kvankam la tempo estas antaŭ Krisfnasko (korekte: 299-280). 
— Ludw. Siedl. Aŭstria Esperantisto (revuo) n.98 (jun 1933)

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]