43-a Brazila Kongreso de Esperanto

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Malfermo de la 43-a BKE, en la 12-a de julio 2008

La 43-a Brazila Kongreso de Esperanto okazis en Fortalezo de la 12-a ĝis la 16-a de julio 2008. Entute aliĝis 320 homoj, la plimulto el la brazilaj ŝtatoj. Inter la eksterlandanoj ĉeestis germanoj, japano kaj usonano. La temo de la kongreso estis "Infano: kia grundo!". Paralele okazis la 28-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la 7-a Infana Kongreseto. Je la janulara flanko de la evento menciindas la fakto, ke Leandro Souza Moreira estis elektita nova prezidento de BEJO.

La afiŝo de la 43-a BKE: "Infano: kia grundo!"

Loka Kongresa Komitato[redakti | redakti fonton]

 • Prezidanto - Wandemberg Ribeiro Morais
 • Vicprezidanto - Paulo Amorim Cardoso
 • Unua Sekretario - Hilbernon Almeida Filho
 • Dua Sekretariino - Luana C. Lima Gazin
 • Kasisto - José Roberto Alves de Albuquerque
 • Dua kasisto - Antônio Beserra

Komisiitoj[redakti | redakti fonton]

 • Infankongreseto - Iraneide de Oliveira Lopes
 • Junularaj Aferoj - Leandro Souza Moreira
 • Giĉetoj kaj Kongresejo - Antônio José da Silva
 • Personaro - Afonso Silva de Lima
 • Ekskursoj kaj Loĝigo - Damiana Britto
 • Artaj Aranĝoj - Tarcísio Lima
 • Kongresa Kuriero kaj Eksteraj Rilatoj - José Leite de Oliveira Junior
 • Informado - Golbery Gomes Capistrano
 • Cerimoniestro - Karlo Kardozo
 • Programo - Michelson Sávio Herbster Moura

Solena malfermo[redakti | redakti fonton]

La solena malfermo okazis en la amfiteatro de la Federacia Universitato de Cearao. Malfermis la laborojn de la kongreso José Passini, prezidanto de Brazila Esperanto-Ligo. La veterano Paulo Amorim Cardoso ricevis omaĝon. La "poezian paroladon" deklamis profesoro kaj poeto Horácio Dídimo, en la portugala versio, kaj José Leite de Oliveira Júnior, en la esperanta. Tuj poste Alvarus Moreno kaj Auzeneide Cândido kantis Brazilan Nacian Himnon kaj esperantan himnon. Ankaŭ partoprenis per kanto Neide Barros Rêgo kaj Tarcísio Lima, ĉi-lasta antaŭ la muzik-grupo Quinteto Agreste kaj Cinco em Canto.

Laŭtaga programo[redakti | redakti fonton]

Sabato 12-a[redakti | redakti fonton]

 • 08h – 16h: Akcepto de kongresanoj kaj disdono de la kongresaj dokumentoj
 • 20h – 22h: Rektorejo. Solena Malfermo

Dimanĉo 13-a[redakti | redakti fonton]

 • 08h – 10h: Placo Esperanto. Budoj kaj artaĵoj. Libroservo de BEL en la ĉambro Joel Linhares
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Elvira Fontes. Baza Kurso fare de Jair Salles
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Demócrito Rocha. Kongrestema kunsido: “Infano: Kia grundo!”

Prelego de Ivaldo Alves de Souza: "Infanoj en la E-movado"

 • 08h30 – 10h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego por Komencantoj fare de João Silva dos Santos
 • 08h30 – 10h: Ĉambro José Meira Mendonça. 28-a Junulara Kongreso
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. 7-a Infana Kongreseto. Akcepto de la infanoj kaj leciono pri Esperanto kaj Teatro
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Claude Piron. Kunsido de prezidantoj/reprezentantoj de la nordorientaj e-asocioj Ivaldo Alves de Souza
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Geraldo Mattos: "Esperanto kaj ĝiaj du dialektoj"
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Kunsido: Strategia plano por diskonigado de Esperanto fare de Grupo el Braziljo
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Divenludo: paroliga ĉambro - Ludu per bildoj! Fare de Rodrigo de Carvalho Mendonça
 • 10h30 – 12h: Ĉambro José Meira Mendonça. Kurso pri fotografarto per alumet-skatolo fare de José Danilo Moraes de Andrade
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Metiejo pri arto – kunfarado de bildo pri la kongrestemo – kromaj prezentadoj de invititoj
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Elvira Fontes. Prelego de Jair Sales: "Kiel funkcias la miksa metodo"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Claude Piron. Prelego de João Silva dos Santos: "Sekreta skribaĵo por numeroj"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Paulo Sérgio Viana: "Ĉu mia konscienco anesteziiĝis?"

Sekve: Lanĉo de Almanako Lorenz

 • 13h30 – 15h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego de Geraldo Mattos: "Diferencoj inter Esperanto kaj etnolingvoj"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Konversacia Rondo por komencantoj fare de Ivaldo Alves de Souza
 • 13h30 – 15h: Ĉambro José Meira Mendonça. Junulara Kongreso. Prelego de Felipe de Oliveira Duarte Pereira: "Senlima kaj tuta ekumenismo de Legio de Bona Volo"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Metiejo pri ludil-farado per recikligita materialo
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Elvira Fontes. Kunsido de Eduka Komisiono
 • 15h30 – 17h: Claude Piron. Lanĉo de la libro “Poesias Escolhidas do Brazila Esperanta Parnaso” kaj reprezentado de la libro “Brazila Esperanta Parnaso fare de Sylla Chaves kaj Neide Barros Rêgo
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Lucas Vignoli Reis: "Impresoj de vojaĝinto pri la kulturoj, Esperanta Movado kaj lingvo"
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Kunveno de la Federacia Konsilantaro. Prezidanto: Wandemberg Ribeiro Morais. Sekretario: Ivaldo Alves de Souza
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Infanrakontoj kaj lanĉo de la esperantaj libroj “La Naskiĝo de Jesuo” kaj “Furnario”, portugallingve verkitaj de William Luz kaj tradukoj esperanten de Maria Aparecida da Silva
 • 19h30 – 21h30: Shopping Benfica. Arta Vespero. Cantis Alvarus Moreno kun sia edzino Auzeneide Cândido, Neide de Barros Rêgo, Tarcísio Lima

Lundo 14-a[redakti | redakti fonton]

 • 08h – 10h: Biblioteka Halo Leopoldo Knoedt. E-libra Ekspozicio - José Leite de Oliveira Junior kaj Andréa Braga
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Elvira Fontes. Skriba parto de BEL-Ekzameno por ĉiuj niveloj
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Claude Piron. Prelego de João Silva dos Santos: "Sekreta skribaĵo por literoj"
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Demócrito Rocha. Kongrestema kunsido: Infano – Kia grundo!

Prelego de Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia: "Sperto pri Lernejo-Bieno Bona Espero"

 • 08h30 – 10h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego de Joaquim João Mariano: "Lecionoj pri fotografarto – Enkadrigo kaj kombinado"
 • 08h30 – 10h: Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Akcepto de la infanoj – Lecionoj pri Esperanto kaj Teatro
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Elvira Fontes. Skriba parto de BEL-Ekzameno por ĉiuj niveloj
 • 10h30 – 12h. Ĉambro Claude Piron: Prelego: Esperantonimoj, regulo 15 kaj esperantigo de brazilaĵoj fare de Sylla Chaves
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Ismael de Miranda e Silva: "Saĝeco de la proverboj"
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego de José Leite de Oliveira Júnior: "Postsignaj notoj pri la Esperanto-movado en Cearao"
 • 10h30 – 12h: Ismael Gomes Braga. 5-a Renkontiĝo de la Esperantistaj Spiritistoj. Prelego José Mário Marques: "Esperanto kaj la moralaj leĝoj laŭ la Spiritisma Doktrino". Kunordiganto: Givanildo Ramos Costa
 • 10h30 – 12h: Ĉambro José Meira Mendonça. Kurso pri fotografarto per alumet-skatolo fare de José Danilo Moraes de Andrade
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Infanrakontoj, grupaj aktivaĵoj kaj ludoj – Kromaj prezentadoj de invititoj
 • 14h30 – 15h: Salono Zamenhof. Junulara Kongreso – Libero por la lingvoj. Virtuala konferenco kun Emílio Cid
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Claude Piron. Prelego de Givanildo Ramos Costa: "Esperanto kaj Homaranismo"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de José Leite de Oliveira Júnior: "Interlingvistika Revuo"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Kunsido: Strategia plano por diskonigado de Esperanto fare de Grupo el Braziljo
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Konversacia rondo por komencantoj fare de Ivaldo Alves de Souza
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Metiejo pri Origamo (japana arta paper-faldado)
 • 15h30 – 17h: Salono Zamenhof. Virtuala konferenco inter BKE kaj TAKE – Tutamerika Kongreso de Esperanto, samtempe okazanta en Kanado. Kunordiganto: Leandro Souza Moreira
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Claude Piron. Prelego de Elmir dos Santos Lima: "Ĉu Forlasituloj en Esperantujo?"
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Francisco Stefano Wechsler: "La deveno de katoj"
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Kunveno de la Federacia Konsilantaro. Prezidanto: Wandemberg Ribeiro Morais. Sekretario: Ivaldo Alves de Souza
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Metiejo pri ŝako kaj muziko / infana koruso
 • 17h – 19h20: CEFA. Seminário FEB e Lorenz de mãos dadas
 • 20h – 22h: Salono Zamenhof. Arta Vespero. Teatra grupo de Pato Bramko.

Mardo 15-a[redakti | redakti fonton]

 • 7h – 8h: Katolika Preĝejo N.S.dos Remédios. Meso en Esperanto. Pastro Peter Knauer S.J.
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Elvira Fontes. Parola parto de BEL-Ekzameno por la baza kaj meza niveloj
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Claude Piron. Parola parto de BEL-Ekzameno por la supera kaj instruista niveloj
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Demócrito Rocha. Kongrestema kunsido: Infano – kia grundo!

Kiujn grundojn plugi, fare de José Mário Marques

 • 08h30 – 10h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego de Aldacy de Sousa Xavier: "Akuŝo kaj naskiĝo"
 • 08h30 – 10h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Akcepto de la infanoj – Lecionoj pri Esperanto kaj Teatro
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Elvira Fontes. Parola parto de BEL-Ekzameno por la baza kaj meza niveloj
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Claude Piron. Parola parto de BEL-Ekzameno por la supera kaj instruista niveloj
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de José Passini: "Esperanto kaj aliaj planitaj lingvoj"
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Prelego de Pastro Peter Knauer S.J.: "Kredkonfeso por nia tempo"
 • 10h30 – 12h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Divenludo: paroliga ĉambro - Ludu per bildoj! Fare de Rodrigo de Carvalho Mendonça
 • 10h30 – 12h: Francisc Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Sportaj ludoj/Konkurso, Filmspektado de Mazi, prezentadoj de invititoj
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Claude Piron. Kunsido de Eduka Komisiono
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de José Leite de Oliveira Júnior: "Esperanto laŭteme - kultura instrumetodo por enkonduko en Esperantujon"
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Symilde kaj Gilbert Ledon. Kunsido: Strategia plano por diskonigado de Esperanto fare de Grupo el Braziljo
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Konversacia rondo por komencantoj fare de Ivaldo Alves de Souza
 • 13h30 – 15h: Ĉambro Francisco Valdomiro Lorenz. Infana Kongreseto. Promenado en Kultura Centro Dragão do Mar
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Claude Piron. Simpozio : Disvastigado de Esperanto per Radio-elsendoj fare de Fabiano Henrique
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Demócrito Rocha. Prelego de Paulo Sérgio Viana: "Machado de Assis post cent jaroj kaj lanĉo de nova rakontkolekto"
 • 15h30 – 17h: Ĉambro Ismael Gomes Braga. Kunveno de la Federacia Konsilantaro. Prezidanto: Wandemberg Ribeiro Morais. Sekretario: Ivaldo Alves de Souza
 • 20h – 22h: Plaĝa Restoracio Crocobeach. Prezentado de regionaj muzikoj kaj humuristoj. Vespermanĝo.

Merkredo 16-a[redakti | redakti fonton]

 • 9h – 10h30: Salono Zamenhof. Ĝenerala Asembleo de BEL
 • 10h30 – 12h: Salono Zamenhof. Solena Fermo
Ĉi tiu artikolo estas verkita en Esperanto-Vikipedio kiel la unua el ĉiuj lingvoj en la tuta Vikipedia projekto.