Ĝermolisto de Esperanto-eldonaĵoj

El Vikipedio, la libera enciklopedio
(Alidirektita el Dansk Esperanto-Blad)
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Tiu ĉi artikolo estas ĝermoj de Esperanto-eldonaĵoj. Movu unufrazajn artikolojn de Esperanto-eldonaĵoj en tiun ĉi paĝon metante alidirektilon. Se vi volus partigi en apartan artikolon, partigu aldonante minimumajn informojn.


A[redakti | redakti fonton]

Albumo de konataj Esperantistoj[redakti | redakti fonton]

Albumo de konataj Esperantistoj. Red. Fritz Schuck, 1906. 55 p. kun 111 fotoj. Unika dokumento pri la pioniroj de la unua epoko de E.

Argentina Esperantisto[redakti | redakti fonton]

Argentina Esperantisto. Organo de AEA, fondita en 1917; formato 25x17.

La Arto de Memdisciplino: Psikagogio[redakti | redakti fonton]

La Arto de Memdisciplino: Psikagogio. Originale de Ch. Baudouin. 1926, 96 p.: „Bonega enkonduko en la problemojn de la psikoanalizo, mirinda stilo, . . . aldono de listo de fakaj esprimoj kaj de faka literaturo.“ (O. Simon, La Socialisto, 1926; p: 100.)

Aŭstralio: Lando kaj Popolo[redakti | redakti fonton]

Aŭstralio: Lando kaj Popolo. Originale verkita de A. Delsudo kaj Lauri Laiho. 1927, 93 p., 29 fotoj. Bela kaj interesa libro pri la nuna Aŭstralio. Aperis ankaŭ en finna traduko.

Aŭstria Esperantisto[redakti | redakti fonton]

Aŭstria Esperantisto. Organo de AEA, fondita en 1924 de H. STEINER, kitas red. ĝis nun. Formato 24x16 cm.

B[redakti | redakti fonton]

Boks kaj Koks[redakti | redakti fonton]

Boks kaj Koks. Komedieto de J. M. Morton, el la angla trad. Charles Stewart. 1907, 2? p. Teatraĵo de la Universala Kongreso en Kembriĝo en 1907.

C[redakti | redakti fonton]

Ĉ[redakti | redakti fonton]

D[redakti | redakti fonton]

Dansk Esperanto-Blad[redakti | redakti fonton]

Dansk Esperanto-Blad. Organo de CDEL, fondita en 1928; formato 23x17 cm. Red. Martin Palsberg.

De Animo al Animo[redakti | redakti fonton]

De Animo al Animo estas verko de Huberto Rohden tradukita de Délio Pereira de Souza. La aŭtoro prezentas la regulojn de la Evangelio en formo de rakontento sub neŭtrala vidpunkto, t.e., akcetebla al ĉiuj kristanoj.

E[redakti | redakti fonton]

Der Esperantist[redakti | redakti fonton]

der esperantist estis organo de Esperanto-asocio en Germana Demokratia Respubliko (GDR) en la jaroj 1965-1990. Entute aperis 164 kajeroj (A5), pri kiuj ekzistas duvoluma registro prilaborita de Ino Kolbe kaj Linde Knöschke (A4, po 120 paĝoj).

Esperanto-Bladet[redakti | redakti fonton]

Esperanto-Bladet. Organo de la norvega E-movado, fondita en 1932; formato 30x20 cm. Redaktis H. Bonnevie.

Esperanto-Gazeto[redakti | redakti fonton]

Informilo de la Esperanto-Gruppe Unterweser [1], kvarmonata. ISSN 1861-3330

Esperanto Lernolibro[redakti | redakti fonton]

Etimologia Vortaro de (la) Propraj Nomoj[redakti | redakti fonton]

"Etimologia Vortaro de (la) Propraj Nomoj", de André Cherpillod, 214 p., estas vortaro eldonita en 2005.

F[redakti | redakti fonton]

Fatala Ŝuldo[redakti | redakti fonton]

Fatala Ŝuldo. Teozofia romano de Dalsace, el la franca trad. E. F. Cense. 1910, 318 p.

La Firmao de la Kato, kiu pilkludas[redakti | redakti fonton]

La Firmao de la Kato, kiu pilkludas. De Balzac, el la franca trad. Paul Benoit. 1924, 75 p. „La vivo, la movo ŝajnas preskaŭ foresti, anstataŭataj de longaj detalegaj priskriboj. Tamen. . . impreso de tre neta neforgesebla bildo. Traduko tro laŭvorta.“ (G. S ,E' 1924, p 188.)

G[redakti | redakti fonton]

Ĝ[redakti | redakti fonton]

H[redakti | redakti fonton]

Harca Esperanto-Kuriero[redakti | redakti fonton]

Informilo de la Interkultura Centro Herzberg (ICH) / Germana Esperanto-Centro (GEC). Fondita en 1976, trimonata.

Historio de Kristo[redakti | redakti fonton]

Historio de Kristo. Giovanni Papini [El la itala trad.]. Eld. Paolet, S. Vito al Tagliamento, 1931, XXX, 573 p. (IEMW:704.649-B.Esp-)

Ĥ[redakti | redakti fonton]

I[redakti | redakti fonton]

La Interligilo de l' PTT[redakti | redakti fonton]

La Interligilo de l' PTT. Oficiala informilo de ILEPTO. Fondis en 1922 la fratoj Filliâtre, Paris. Formato 26,5x18.5. (v. PTT )

Internacia Legolibro[redakti | redakti fonton]

Internacia Legolibro. Redaktis Kenngott. 1930, 123 p. Originale verkitaj legaĵoj de Stojan, L. Briggs, Mezei, Balkanyi, Kenngott, Hetzel, Kreuz kaj J. Bergh.

Internacia Pedagogia Revuo[redakti | redakti fonton]

Temas pri la organo de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. [2]

Internacia Stenografiisto[redakti | redakti fonton]

Internacia Stenografiisto estis trimonata "oficiala organo de l'Internacia Asocio de la Esperantistoj-Stenografiistoj (IAES) kaj de l'Franca Societo de la Esperantistoj-Stenografiistoj", fondita en 1923 de Pierre Flageul, kiu estis ĝia unua redaktoro. Redaktoro en 1934 estis Léon Cogen. La lasta numero estis tiu de decembro 1934. Antaŭe ĝi aperis sub la nomo "Rondiranta gazeto".

Ekstera ligilo: Jarkolektoj[rompita ligilo] de Internacia Stenografiisto (tie skribita "Stenografisto") en la Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo

J[redakti | redakti fonton]

Juna Amiko[redakti | redakti fonton]

Temas pri revuo eldonita de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Tiu revuo celas provizi lernantojn en iu aĝo per interesaj legaĵoj: rakontoj, diskuttemoj, kvizoj, krucvortenigmoj, prezentoj de landoj aŭ de rimarkindaj personoj. Tre taŭga legaĵo por denaskuloj, por iuj lernantoj de la lingvo kaj por instruistoj kiel fonto de instrumaterialo. [3]

Ĵ[redakti | redakti fonton]

K[redakti | redakti fonton]

Katolika Esperantisto[redakti | redakti fonton]

Katolika Esperantisto estas oficiala organo de Katolika Esperantista Hispana Asocio.

Katolika Preĝaro[redakti | redakti fonton]

Katolika Preĝaro. De S. Radegonde Latina kaj E-a teksto. Ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l' jaro. 1908, 180 p.

Katolika Preĝlibro[redakti | redakti fonton]

Katolika Preĝlibro. De Modesto Eugenio Carolfi. Latina kaj Esperanta tekstoj. 1922, 160 p.

Katolika Sento[redakti | redakti fonton]

Periodaĵo de la Itala Katolika Esperantista Unuiĝo (“Unione Esperantista Cattolica Italiana„ – UECI) [4], fondita en 1921. Dumonata, dulingva, kolora.

Kie estas la Eklezio de Kristo?[redakti | redakti fonton]

Kie estas la Eklezio de Kristo?. M. van der Hagen. Trad. el la nederlanda lingvo de M. Borret. Eld. Govers, Hago. 1912, VI, 160 p. (IEMW:708.631-B.Esp-)

Konciza Etimologia Vortaro[redakti | redakti fonton]

"Konciza Etimologia Vortaro", de André Cherpillod, 504 p., eld. UEA, Roterdamo, 2003.

Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto[redakti | redakti fonton]

La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto. De R. Laisney. Eld. Hachette, Parizo, 1908,197 p. Aprobita de la katolika eklezio. (IEMW:700.935-B.Esp-)

La Kvinjaro de Sovetlandoj[redakti | redakti fonton]

La Kvinjaro de Sovetlandoj. De Sosnowski, el la rusa trad. V. Polakov. 1923, 80 p. Ĝi per multaj bildoj kaj sugesta teksto iom malkaŝas al ni la spiritstaton, kredon kaj iluziojn de niaj orientaj najbaroj.“ (G. S. ,E' 1923 p: 183.)

L[redakti | redakti fonton]

Leteroj al Brigito[redakti | redakti fonton]

Leteroj al Brigito. La socialista partio, ĝiaj principoj kaj ĝiaj taskoj. De J. B. Severac. 1933, 207 p.

Libero[redakti | redakti fonton]

Libero. Monata revuo de movadoj por reformigo de la vivo. Interese redaktita. Aperis en 1925-26; 244 p. Formato 29x31. (BIL, p: 319.)

Libro de l' Humoraĵo[redakti | redakti fonton]

Libro de l' Humoraĵo. Verkita de P. Lengyel. 1900, 208 p., dua eld. 1908, 197 p., kun 54 bildoj. Anekdotoj kaj aliaj bonhumoraj rakontetoj kaj ŝercoj, simpla, klasika stilo.

Litova Almanako[redakti | redakti fonton]

Litova Almanako. 1923, 284 p. Poeziaĵoj kaj noveloj el la litova literaturo; artikoloj pri la historio, nacia civilizacio, arto, lernejoj, ktp. de la lando.

M[redakti | redakti fonton]

Malriĉa Knabo, kiu gloriĝis[redakti | redakti fonton]

Malriĉa Knabo, kiu gloriĝis. Verkis Herben, Mrázková kaj Pittner, 1930, 136 p. Vivo kaj agado de Masaryk, ĉefa fondinto kaj prez. de la ĉirkaŭ respubliko, (amiko de E).

Mi ĉiam tia rememoru vin[redakti | redakti fonton]

Mi ĉiam tia rememoru vin. Antologio de bulgara ampoezio. Tradukis A. Grigorov k.a. Pli ol cent verkoj de ĉi-jarcentaj aŭtoroj kaj el la popola poezio. Kunmetis Venelin MITEV, redaktis István Ertl. Kun pentraĵoj de H. Matisse k.a. Pres-Esperanto. Sofio. 1992. 112 paĝoj.

Migrukunmi[redakti | redakti fonton]

Migrukunmi. Katolika preĝlibro por viroj kaj junuloj. De J. Sauren, 1913, 336 p.

La Militrezistanto[redakti | redakti fonton]

La Militrezistanto. Novaj-eldonaĵoj de l' Internacio de Militkontraŭuloj. Fondita en 1930. Aperas neregule. Formato 20,5x14. (v. Militrezista movado.)

N[redakti | redakti fonton]

O[redakti | redakti fonton]

P[redakti | redakti fonton]

La Paĝio[redakti | redakti fonton]

La Paĝio estis (preskaŭ) dumonata periodaĵo de HEJ ĉirkaŭ 1991-1993, redaktate de Németh Csaba, kiu poste kabeiĝis pro personaj kialoj.

La Parizaneto[redakti | redakti fonton]

La Parizaneto. Resumeto de la vivo kaj manieroj de la francoj, kun specialaj rimarkoj rilate al Parizo de R. Kron, el la franca trad. Connor kaj Hayes, 1904 (?), 126 p. „Uzebla kiel lernolibro.“ (L. I. 1908, p: 91.)

Pejzaĝoj en Aŭstrio[redakti | redakti fonton]

Pejzaĝoj en Aŭstrio. Eldonis la ministerio por fervojaj aferoj, Vieno. 1913, 120 p. Luksa libro pri la antaŭmilita Aŭstrujo kun multaj ilustraĵoj.

Pentroarto en la malnova Hungarujo[redakti | redakti fonton]

La pentroarto en la malnova Hungarujo. Verkis: Genthon István. Trad.: Ferenc Szilágyi. La bildotekstojn trad. Kálmán Kalocsay. Eldonejo Literatura Mondo, Budapest, 1932, riĉe illustrita. (IEMW:370.720-C.Esp-)

La Pirato[redakti | redakti fonton]

La Pirato. Spritgazeto, fond. en 1933. „Kaperas ĉiumonate. Kajeroj por Satiro, Humoro ka Libereco. . . relativa. Ŝipestro: R. Schwartz.“

Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]

Pri Piedpilkludanto[redakti | redakti fonton]

Pri Piedpilkludanto. Rakonto de V. v Nispen, el la nederlanda trad. M. Bartholomeus. 1934, 96 p., kun ilustraĵoj. Malmultaj okazaĵoj, religi-morala tendenco.

Q[redakti | redakti fonton]

R[redakti | redakti fonton]

La Reformanto[redakti | redakti fonton]

La Reformanto. Popola biografio de Sankta Francisko el Asizo. Originale de Modesto Eugenio Carolfi 1927, 88 p.

La Regado de si mem[redakti | redakti fonton]

La Regado de si mem per konscia aŭtosugestio. De Coué, el la franca trad. Jean Borel. 1925, 56 p. Laŭ tiu teorio „ne volo, sed imago efektive estras niajn agojn.“

Rerigardo[redakti | redakti fonton]

Jarlibro de la Nurenburga Mondlingva Klubo, la Esperanto-klubo de Nurenbergo. Dulingva.

Ligoj[redakti | redakti fonton]

S[redakti | redakti fonton]

Sankta Nikolao en Nederlando[redakti | redakti fonton]

Broŝurita, 40 paĝoj, eldonita de IEI Hago. Theo Ramaker kaj kelkaj amikoj de li, tradukita de Julia Isbrücker

Sennaciismo kaj internaciismo[redakti | redakti fonton]

Broŝuro de Boris Lvoviĉ Ejdelman publikita en 1930. Akra kritiko kontraŭ sennaciismo de Lanti el vidpunkto de ortodoksa marksismo.

Ŝ[redakti | redakti fonton]

T[redakti | redakti fonton]

TEA-Bulteno[redakti | redakti fonton]

Informilo de la Triesta Esperanto-Asocio [5] Arkivigite je 2016-09-15 per la retarkivo Wayback Machine, fondita en 1997. Dumonata.

La Tribune Esperantiste[redakti | redakti fonton]

La Tribune Esperantiste. Grava prop. gazeto en franca lingvo. Fondita en 1930 de H. Ferez, kiu ankaŭ redaktas ĝin. Aperas kvaronjare en 60x 45 formato.

Tutmonda Intersteno[redakti | redakti fonton]

Tutmonda Intersteno. Monata gazeto por la disvastigo de la Intersteno (v.) Aperas de 1930, 21x15 cm. Red. Fr. Graser, Frankfurt.

U[redakti | redakti fonton]

Ŭ[redakti | redakti fonton]

V[redakti | redakti fonton]

Verda Voĉo[redakti | redakti fonton]

Du-monata gazeto de Korea Esperanto-Junularo

W[redakti | redakti fonton]

X[redakti | redakti fonton]

Y[redakti | redakti fonton]

Z[redakti | redakti fonton]

Ĉi tiu artikolo estas verkita en Esperanto-Vikipedio kiel la unua el ĉiuj lingvoj en la tuta Vikipedia projekto.