Listo de mallongigoj sur receptoj

El Vikipedio, la libera enciklopedio

La listo enhavas latinajn mallongigojn uzataj sur receptoj

Enhavo

A B C D E F G H I L M N OP Q R S T U V

 1. Literaturo


A[redakti | redakti fonton]

 • āā – ana partes aequales – po samaj partoj, samparte
 • abs – absolutus – absoluta
 • a. c. – ante cibum – antaŭ manĝo, manĝonte
 • ac. – acidum, acidusacido, acida
 • acet. – acetumaceto
 • acid. – acidum, acidusacido, acida
 • ad baln. – ad balneum – al bano
 • ad. – adde, addatur, addantur – aldonu, estu aldonita, estu aldonitaj
 • add. – adde, addatur, addantur – aldonu, estu aldonita, estu aldonitaj
 • ad baln. – ad balneum – al bano, en banon
 • ad caps. – ad capsulas – en kapsulojn
 • ad caps. amyl. – ad capsulas amylacelas – en amelajn vaflojn
 • ad caps. gelat. – ad capsulas gelatinosas – en ĝelatenajn kapsulojn
 • ad diagn. – ad diagnosim – al diagnostikaj celoj
 • ad fict. – ad fictile – en plastan pokalon
 • ad lib. – ad libidum – laŭplaĉe, libervole
 • adm. – admisce – almiksu
 • ad oll. – ad ollam – en plastan pokalon
 • ad sac. – ad sacculum – en saketon
 • ad sac. pap. – ad sacculum papyraceum – en paperan saketon
 • ad scat. – ad scatulam – en skatolon
 • adsp. – adspersoriuspudriga
 • ad us. ext. – ad usum externum – al ekstera uzo
 • ad us. int. – ad usum internum – al interna uzo
 • ad us. techn. – ad usum technicum – al teknika uzo
 • ad us. vet. – ad usum veterinarium – por veterinara bezono
 • ad vitr. – ad vitrum – en boteleton
 • ad vitr. adl. – ad vitrum adlatum – en alportitan botelon
 • ad vitr. all. – ad vitrum allatum – en alportitan botelon
 • ad vitr. gutt. – ad vitrum guttatum – en gutigan boteleton
 • amp. – ampullaampoleto
 • anhydr. – anhydricus – senakva
 • aq. – aqua – akvo
 • aq. dest. – aqua destillatadistilita akvo
 • aq. ophth. – aqua ophthalmicaokul-akvo
 • aq. redest. – aqua redestllata – ripetite distilita akvo (redistilita akvo)
 • aq. steril. – aqua sterilisatasterilizita akvo
 • aquos. – aquosus – akva
 • arom. – aromaticusaroma (bonodora)

B[redakti | redakti fonton]

 • b. a. – balneum arenaesabla bano
 • bac. – bacilli, bacillusstangetoj, stangeto
 • bals. – balsamumbalsamo
 • b. aq. – balneum aquaeakva bano
 • b. d. – bis in die – dufoje ĉiutage
 • b. i. d. – bis in die – dufoje ĉiutage
 • bis d. – bis die – dufoje ĉiutage
 • bis i. d. – bis in die – dufoje ĉiutage
 • bis i. sept. – bis in septimana – dufoje ĉiusemajne
 • bol. – bolusgluto (granda kapsulo)
 • but. – butyrumbutero
 • butyr. – butyrumbutero
 • b. v. – balneum vaporisvapora bano
 • b. vap. – balneum vaporis – vapora bano

C[redakti | redakti fonton]

 • c. – cum – kun
 • calefact. – calefactus – varmigita
 • calid. – calidusvarma
 • caps. – capsulakapsulo
 • caps. amyl – capsula amylacelaamela kapsulo
 • c.aq. – cum aqua – kun akvo
 • catapl. – cataplasmakaĉa kompreso
 • cib. – cibusmanĝo
 • cito – cito – rapide
 • coch. – cochlearkulero
 • cochleat. – cochleatim – po kulere
 • col. – cola, colatura, colatus, coletur – dekantu, dekantaĵo, dekantita, estu dekantita
 • collod. – collodiumkolodio
 • colloid. – colloidalis – kolodia
 • collut. – collutoriumbuŝakvo
 • collyr. – collyrium – kolirio (okul-akvo, okulgutoj)
 • comp. – compositus – kunmetita
 • compr. – compressus – kunpremita, komprimita
 • concis. – consisus – tranĉita
 • conc. – concentratuskoncentrita
 • concs. – concisus – tranĉita
 • conct. – concentratuskoncentrita
 • consp. – consperge – surŝutaĵo
 • cont. – contunde – disbatita (erigita)
 • coq. – coque, coquatur – kuiru, estu kuirita
 • cor. – coriumhaŭto
 • cort. – cortexŝelo
 • cp. – compositus – kunmetita
 • cpt. – compositus – kunmetita
 • cps. – capsula – kapsulo
 • crd. – crudus – kruda (nepura)
 • crud. – crudus – kruda (nepura)
 • ct. – contusus – batita
 • cryst. – crystallisatuskristala
 • cus. cultr. – cuspis cultripinto de tranĉilo

D[redakti | redakti fonton]

 • d. – da, detur, dentur, divide, diviatur; dies; dosis – donu (eldonu), estu donita (eldonita), estu donitaj, dividu, estu dividita; tago; dozo
 • d. c. f. – detur cum formula – estu donita kun indiko de konsisto
 • dct. – decoctumdekokto
 • dct. inf. – decoctum infusumdekokto kun infusio
 • deglut. – degliatur – estu glutita (estu glutata)
 • den. – denaturusdenaturigita
 • denat. – denaturusdenaturigita
 • dent. – dentalisdenta
 • dental. – dentalisdenta
 • dent. tal. dos. – dentur tales doses – estu donitaj de tiaj ĉi dotoj
 • dep. – depuratus – purigita
 • depil. – depilatorium – al depilado (al forigo de viloj)
 • dest. – destillatusdistilita
 • det. – detur – estu donita (estu eldonita)
 • det. at chart. – detur chartam ceratam – estu donita en saketon el vaksa papero
 • det. at oll. – detur ad ollam – estu donita en plastan pokalon
 • det. at scat. – detur ad scatulam – estu donita en skatoleton
 • det. at vitr. – detur ad vitrum – estu donita en boteleton
 • dilut. – dilutus – maldensigita
 • d. in dplo. – detur in duplo – estu donita duoblo (duoble)
 • d. in p. aeq. – divide in partes aequales – dividu al samaj partoj (samparte)
 • disp. – dispensa, dispensetur – dividu (eldonu), estu dividita (estu eldonita)
 • div. – divide, dividetur – dividu, estu dividita
 • div. in d. – divide in doses – dividu al samaj dozoj
 • div. in d. aeq. – divide in doses aequales – dividu al samaj dozoj
 • div. in p. aeq. – divide in partes aequales – dividu al samaj partoj
 • d. n. – die noctequetage kaj nokte
 • dos. – dosisdozo
 • dpl. – duplum – duoblo
 • d.s.s.v. – detur sub signo veneni – estu eldonita kun marko Veneno
 • dulc. – dulcis – dolĉa
 • dup. – duplum, duplex – duoblo, duobla
 • dur. – durus – dura
 • d. t. d. – dentur tales doses – estu donitaj de tiaj ĉi dozoj
 • d. u. s. – datum ut supradato, kiel estas supre (indikita supre – kiel estas supre indikite)
 • dx. – dexter – dekstra

E[redakti | redakti fonton]

 • el. – elue, electus – lavu (tralavu), elektita
 • elect. – electus, electuraium – elektita, elektaro
 • electiss. – electissimus – precipe elektita
 • em. – emulsioemulsio
 • emul. – emulsioemulsio
 • emet. – emeticumvomigilo
 • emp. – emplastrumplastro
 • empl. – emplastrumplastro
 • enem. – enemaklistero
 • epist. – epistomiumŝtopilo
 • exact. – exacte – ekzakte, precize
 • exh. – exhibeatur – estu farita
 • exhib. – exhibeatur – estu farita
 • ext. – extende, extensus, externus – ŝmiru, ŝmirita, ekstera
 • extr. – extractumekstrakto

F[redakti | redakti fonton]

 • f. – fiant, fiat – estiĝu
 • ferv. – fervens, fervidusbolanta, varma
 • fict. – fictileplasta pokalo
 • filt. – filtrum, filtrafiltrilo, filtrigu (defiltrigu)
 • filtr. – filtrum, filtrafiltrilo, filtrigu (defiltrigu)
 • fl. – flavus, flos, flores, fluidusflava, floro, floroj, fluida
 • flav. – flavusflava
 • flor. – flos, flores – floro, floroj
 • fluid. – fluidus – fluida
 • f. l. a. – fiat lege artis – estu preparita laŭ reguloj de arto
 • fol. – foliofolio
 • follic. – folliculuslegumeno
 • font. – fontanus, fontis – fonta, fontana
 • fort. – fortis, fortior – forta, pli forta
 • fortiss. – fortissimus – las plej forta
 • fragm. – fragmentum – rompitaĵo (fragmento)
 • freq. – frequenter – ofte
 • frigid. – frigidus – frigida (malvarma)
 • fruct. – fructusfrukto
 • f. s .a. – fiat secundum artem – estiĝu laŭ reguloj de arto
 • f. sol. – fiat solutio – estiĝu solvaĵo

G[redakti | redakti fonton]

 • garg. – gargarismagargaraĵo
 • gel. – gelatina, gelatinosusgelatenaĵo, gluaĵo
 • gelat. – gelatina, gelatinosusgelatenaĵo, gluaĵo
 • gi. – gummiguma rezino
 • gum. – gummiguma rezino
 • glycer. – glycerinum, glyceritumglicerino, fluida preparaĵo enhavanta glicerinon
 • gossyp. – gossypiumvato
 • grad. – gradus, gradatimgrado, iom post iom
 • gran. – granula, granulattusgrajnetoj, granulita (grajna-grajnigita)
 • granul. – granula, granulattus – grajnoj, granulita (grajna-grajnigita)
 • gross. – grossus – maldelikata
 • gtt. – gutta, guttae, guttatorius, guttatimguto, gutoj, gutiga, pogute
 • gum. – gummiguma rezino
 • gutt. – gutta, guttae, guttatorius, guttatim – guto, gutoj, gutiga, pogute

H[redakti | redakti fonton]

 • haust. – haustusgluteto
 • herb. – herbatigo
 • hum. – humanushoma
 • hyd. – hydrosus – akva (kun akvo)
 • hydr. – hydrosusakva (kun akvo)

I[redakti | redakti fonton]

 • i. c. – inter cibos, intra cutim – inter manĝo, en haŭton
 • i. d. – in die, intra derma, intradermalisĉiutage, sub haŭton (en haŭton), subhaŭta (enhaŭta)
 • i. m. – intra musculum, intramuscularis – en muskolon, enmuskola
 • in d. – in die – dum tago (tage)
 • in fasc. – in fascibus – en faskoj (en fasketoj)
 • in fol. – in foliis – en folioj
 • in fragm. – in fragmentis – en rompitaĵoj (po fragmente)
 • in globul. – in globulis – en globuloj
 • in gran. – in granis – en grajnoj
 • inj. – injectioinjekto (injekte)
 • inject. – injectio – injekto (injekte)
 • in p. aeq. – in partes aequales – al samaj partoj (samparte)
 • in rotul. – in rotulis – en lensoj (en kernetoj)
 • in scat. – in scatula – en skatolo
 • insip. – insipidus – sen apetito
 • isoton. – isotonicus – izotona
 • int. – internus – interna
 • in tabul. – in tabulis – en tabuloj
 • in tabulett. – in tabulettis – en tablojdoj
 • in vas.claus. – in vase clauso – en fermita ujo
 • in vit. – in vitro – en glaso
 • irrig. – irrigatioirigacio
 • i.p. – intra peritoneum – en ventron (enventra)
 • irrig. – irrigatio – irigacio
 • it. – iteretur – estu ripetita (ripetite)
 • iter. – iteretur – estu ripetita (ripetite)
 • i. v. – intra venam, intravenosus – en vejnon, envejna (envejne)

L[redakti | redakti fonton]

 • l. a. – lege artis – laŭ reguloj de arto
 • lag. – lagena, lagoenabotelo
 • leg. art. – lege artis – laŭ reguloj de arto
 • lago. – lagoenabotelo
 • lagoenul. – lagoenulaboteleto
 • lamel. – lamella – skvameto (tabuleto, folieto)
 • lamell. – lamellatus – poskvame
 • lan. – lanaondo
 • lat. – latus, latitudo – flanko (larĝa), larĝo
 • len. – lenis – milda
 • lenit. – leniter – milde
 • lev. – levis – leĝera
 • leviss. – levissimus – la plej leĝera (tre leĝera)
 • lin. – linimentum – linimento, ŝmirado
 • ling. – linguettakapsulo enmetata sub lango
 • linim. – linimentum – linimento, ŝmirado
 • lint. – linteumtolo
 • lint.calicut. – linteum calicutensekaliko
 • liq. – liquefac, liquefactus, liquidum, liquidus, liquor – solvu, fluida, fluidaĵo
 • liguef. – liquefactus – fluidigita (fluida)
 • longit. – longitudinis – longa, longoj
 • lut. – luteusflava
 • lycop. – lycopodiumlikopodaj sporoj
 • lycopod. – lycopodium – likopodaj sporoj

M[redakti | redakti fonton]

 • m. – mixtura, misce, misceaturmiksaĵo, kunmiksu, estu miksita
 • mass. – massamaso
 • med. – medicamentum, medicus, mediusmedikamento (kuracilo), kuracisto, meza
 • medic. – medicinalis – kuracigema
 • m. et s. – misce et signa – miksu kaj marku
 • m. f. – misce fiat – miksu kaj marku
 • m. f. l. a. – misce fiat lege arris – miksu kaj preparu laŭ reguloj de arto
 • m .f. m. – misce fiat massa, misce fiat mixtura – miksu kaj preparu materion, miksu kaj preparu miksaĵon
 • m.f.p. – misce fiat pilulae, misce fiat pulvis – miksu kaj preparu kapsulojn, miksu kaj preparu pulvoron
 • m. f. sol. – misce fiat solutio – miksu kaj preparu solvaĵon
 • m. f. ung. – misce fiat unguentum – miksu kaj preparu ungventon (estiĝu ungvento)
 • misc. – miscendus – al miksado
 • misceat. – misceatur – estu miksita
 • mixt. – mixturamiksaĵo
 • mod.dict. – modo dicto – laŭ instrukcio
 • mod. pr. – modo praescripto – laŭ preskribo
 • mod. praesc. – modo praescripto – laŭ preskribo
 • moll. – mollis – mola
 • m.p. – manipulusplenmano
 • m. q. du. – mitte quantitatem duplicem – eldonu duoblon
 • muc. – mucilagomukozo
 • mucil. – mucilago – mukozo

N[redakti | redakti fonton]

 • n. – nomennomo
 • nat. – naturalisnatura
 • natur. – naturalisnatura
 • nebul – nebulae – vafloj (amelaj kapsuloj)
 • ne iter. – ne iteretur – ne ripeti
 • ne reit. – ne reiteretur – ne ripeti
 • nig. – nigernigra
 • nigr. – nigernigra
 • No. – numeronombro
 • noct. – nocte, nocturnusnokto, nokta
 • nom. reg. – nomen registratumregistrita nomo
 • norm. – normalis, normatus – normala (kutima), norma (normaligita)
 • nov. – novus – nova
 • Nr. – numerusnumero

O[redakti | redakti fonton]

 • obd. – obducepakumo
 • ol. – oleum, oleosusoleo, olea
 • oleos. – oleosus – olea
 • op. – operculatus – kun fermilo
 • operc. – operculatus – kun fermilo
 • opert. – opertus – kovrita
 • ophthal. – ophthalmicusokula
 • ord. – ordinarius, ordinatio – ordinara, preskribo, instrukcio
 • orig. – originalis – devena (originala)
 • ov. – ovumovolo, ovo

P[redakti | redakti fonton]

 • p. – pars, post, pulveratus, pulvis – parto, po, pulvorita, pulvoro
 • p. aeq. – partes aeuquales – samaj partoj
 • part. aeq. – partes aeuquales – samaj partoj
 • part. vic. – partitis vicibus – en dividitaj dozoj
 • parv. – parvus – malgranda
 • parvul. – parvulus – eta
 • past. – pastapaŝto
 • pastil. – pastilluspastileto
 • p.c. – per centum, pro centumprocento
 • pct. – per centum, pro centumprocento
 • pd. – ponderis – kun pezo (laŭ pezo)
 • p. d. – pro dosi – por unu dozo (en unu dozo)
 • p. die. – pro die – dum tago (tage, por unu tago)
 • percut. – percutaneus – efikanta tra haŭto (perkuta)
 • peroral. – peroralis – donita tra buŝo (perorala)
 • phil. – phialaboteleto
 • pil. – pilula, pilulaepilolo
 • pip. – pipettegutigilo (pipeto)
 • p.n. – pro narcosi – al narkoto
 • pro narc. – pro narcosi – al narkoto
 • post. – posterior – posta
 • post cib – post cibos – post manĝo, manĝinte
 • praec. – praecipitatus – precipita
 • praecip. – praecipitatus – precipita
 • praep. – praeparatuspreparadita
 • pro adult. – pro adultis – por plenkreskuloj
 • pro baln. – pro balneo – en banon (al bano)
 • pro capil. – pro capillis – por haroj
 • pro inf. – pro infantibus – por infanoj
 • pro infus. – pro infusione – por infuzio
 • pro inj. – pro injectione – por injekto (por preparo de injekto)
 • pro iontophor. – pro iontophoresi – por iontoforezo
 • prop. – proprius – propra (konvena)
 • propr. – proprius – propra (konvena)
 • prophyl. – prophylacticusprofilaksa (preventa)
 • pro rect. – pro recto – en rektumon
 • pro ureth. – pro urethra – en uretron
 • pro us. – pro usu – al uzo
 • pro vagina – pro vagina – en vaginon (pervagine)
 • pt. – perstetur – estu daŭrigata
 • pulv. – pulvis, pulveres, pulveratus (pulverisatus)pulvoro, pulvoroj, pulvorforma
 • pulv.adsp. – pulvis adspersoriuspudro
 • pur. – purus – pura
 • purg. – purgans – vomigema
 • purif. – purificatus – purigita

Q[redakti | redakti fonton]

 • q. l. – quantum libet – kiom estas plaĉe (laŭplaĉe)
 • q. p. – quantum placet – kiom estas plaĉe (laŭplaĉe)
 • q. pl. – quantum placet – kiom estas plaĉe (laŭplaĉe)
 • q. r. – quantum rectum – ĝusta kvanto
 • q. s. – quantum satis – kiom estas bezone

R[redakti | redakti fonton]

 • r. – radix – radiko
 • rad. – radixradiko
 • raff. – raffinatus – purigita per rafinado (rafinita)
 • rc. – recipe – prenu
 • rcp. – recipe – prenu
 • rec. – recens, recenter, recipe – freŝa, freŝe, prenu
 • refriger. – refrigeratusfrostigita
 • reit. – reiteretur – estu ripetita (ripetite)
 • rep. – repete, repetat, repetatur – ripetu, estu ripetita
 • res. – resinarezino
 • resubl. – resublimatus – resublimita
 • rhiz. – rhizomarizomo
 • rot. – rotula – lenso (kerneto)
 • rp. – recipe – prenu
 • rpt. – repetatur – estu ripetita (ripetite)
 • rub. – ruberruĝa
 • rubr. – ruberruĝa

S[redakti | redakti fonton]

 • s. a. – secundum artem – laŭ reguloj de arto
 • sac. – sacculussaketo
 • sacc. – sacculussaketo
 • sac. chart. – cacculus chartaceuspapera saketo
 • sapon. - saponatus - sapa (kun sapo)
 • s. a. r. – secundum artis regulas – laŭ reguloj de arto
 • sat. – satis, saturatus – sufiĉe, saturigita
 • s. c. – sub cutim, subcutaneus – sub haŭto, subhaŭta
 • sec. – secundum – laŭ
 • sec. ord. med. – secundum ordinationem medici – laŭ instrukcio de kuracisto (kiel kuracisto preskribis)
 • sem. – semis, semen, semel – duono, semo, unu
 • sic. – siccusseka (senakva)
 • sicc. – siccus – seka (senakva)
 • siccat. – siccatussekigita
 • sign. – signumsigno (marko)
 • sine aq. – sine aqua – sen akvo
 • sir. – sirupussiropo
 • s. n. – secundum naturam, suo nomine – laŭ karaktero, per nomo de preparaĵo
 • s. n. p. – signetur nomine proprio – estu signita per sia nomo
 • sol. – solutio, solutus, solubilissolvaĵo, solvita, solvema
 • solub. – solubilis – solvema
 • solut. – solutio, solutussolvaĵo, solvita
 • s. o. s. – si opus sit – se estas necese (dum bezono)
 • spec. – species, specificustea miksaĵo, specifa
 • spir. – spiritus, spirituosusspirituso (etilalkoholo), spiritusa (enhavanta etanolon)
 • spirit. – spiritus, spirituosusspirituso (etilalkoholo), spiritusa (enhavanta etanolon)
 • spir. vin. rect. – spiritus vini rectificatus – spirituso rektifikita
 • spir. vin. ten. – spiritus vini tenuisspirituso solvita
 • spir. vin. vit. – spiritus vitis vinspirito
 • spiss. – spissus – densa
 • s. q. – sufficiente quantitate – en sufiĉa kvanto
 • s. s. n. – signetur suo nomine – estu signita per sia nomo
 • s. s. v. – sub signo veneni – signita kiel "veneno" (sub marko "veneno")
 • stat. – statim – tuj (senprokraste)
 • sterilis. – sterilisatus, sterilisetursterilizita (sterila), estu sterilizita
 • subcut. – subcutaneussubhaŭta
 • subl. – sublimatussublimita
 • sublim. – sublimatus – sublimita
 • subst. – substantia – materio (substanco)
 • subt. – subtilis, subtiliter – fajna (subtila), fajne
 • subtlss. – subtilissimus – la plej fajna (tre fajna)
 • subtliss. – subtilissimus – la plej fajna (tre fajna)
 • suc. – succussuko (dekokto)
 • succ. – succus – suko (dekokto)
 • suill. – suillusporka
 • sum. – sume, sumat, sumatur, sumendus – prenu, estu uzata, al uzo
 • supp. – suppositoriumsupozitorio en anuson
 • suppos. – suppositoriumsupozitorio en anuson
 • susp. – suspensiosuspensio

T[redakti | redakti fonton]

 • t. - talis - tia
 • tab. – tabella, tabletta, tabula, tabulettatablojdo, tabelo, tabeleto
 • tal. – talis – tia (tiel granda)
 • tc. – tincturatinkturo
 • tct. – tincturatinkturo
 • t. d. – tales doses – tiaj dozoj
 • ten. – tenuis – maldensa (solvita, maldika)
 • therap. – therapeuticus – kuraciga (terapia)
 • ti. – tincturatinkturo
 • titr. – titratustitrita
 • tub. – tuba, tubustubo (tubeto)
 • tub. expl. – tubus exploratoriustest-tubo
 • tubul. – tubulustubeto
 • tubul. capill. – tubulus capillariskapilaro

U[redakti | redakti fonton]

 • ung. – unguentumungvento
 • us. – usus – uzo

V[redakti | redakti fonton]

 • vac. – vaccinumvakcino
 • vacc. – vaccinumvakcino
 • vehic. – vehiculumportanto (peranto)
 • ven. – venalisvenda (ordinara)
 • v. h. p. – via humida paratus – preparita per humida vojo
 • vitr. – vitrum, vitreusbotelo, boteleto
 • vitr. gutt. – vitrum guttatorium – gutiga boteleto (botelo kun gutigilo)
 • vulg. – vulgaris – ĝenerala (ordinara)

Literaturo[redakti | redakti fonton]

 • KOS, Zdeněk. Zkratky, značky, akronymy. Praha : Horizont, 1983.
 • MODR, Zdeněk; HEJLEK, Jan; ŠEDIVÝ, Josef. Praescriptiones magistrales. Praha : Grada, Avicenum, 1994. ISBN 80-7169-105-4. s. 42–47.
 • PEŘINOVÁ, Jana, et al. Solutio. Praha : Medon, 2001. Dostupné online. ISBN 80-902122-6-3. Kapitola Přehled recepturních zkratek